Екологія видобутку і переробки корисних копалин

Тип: На вибір студента

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
830доцент Дяків В. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
820доцент Дяків В. О.

Опис курсу

Предметом навчальної дисципліни є знання (система даних) про геологічне середовище територій із розвіданими запасами корисних копалин, порушене внаслідок премайнінгу, майнінгу та постмайнінгу, впливу пошуків, розвідки, видобутку та переробки корисних копалин на довкілля, а також методи запобігання та мінімізації негативного впливу на довкілля та рекультивації порушених земел.

Мета – надати базові знання про премайнінг, майнінг та постмайнінг, для того, щоб розуміти  вплив пошуків, розвідки, видобутку та переробки корисних копалин на довкілля, аналізувати сучасні геологічні процеси, які активізуються у процесі майнінгу, знати та вміти застосовувати  гірничо-технічні, інженерно-гідрологічні та еколого-біологічні заходів зі  штучного відтворення ґрунтового та рослинного покривів, родючості та водно-фізичних та інших властивостей грунту на територіях з порушеним майнінгом ландшафтом (акваторіями), забруднених токсичними речовинами, техногенним  рельєфом, зміненими гідрогеологічними умовами, порушених гірничо-видобувною та іншою діяльністю з видобутку і переробки корисних копалин.

Завдання: ознайомити студентів із:

 • Видами порушень геологічного середовища у процесі пошуків, розвідки, видобутку та переробки корисних копалин;
 • Оцінки масштабами порушень;
 • Впливом порушень земної поверхні на навколишнє середовище;
 • Методами запобігання порушень геологічного середовища у процесі пошуків, розвідки, видобутку та переробки корисних копалин;
 • Методами мінімізації порушень геологічного середовища у процесі пошуків, розвідки, видобутку та переробки корисних копалин;
 • основними етапами рекультивації земель при їх порушенні,
 • методами рекультивації земель;

напрямами рекультивації (рибогосподарським, рекреаційним, ландшафтно-культурним, сільськогосподарським, лісогосподарським).

Рекомендована література

Основна література

 1.  Андроханов В.А., Куляпина Е.Д., Курачев В.М. Почвы техногенных ландшафтов: генезис и эволюция. – Новосибирск: Изд-во CO РАН, 2004. – 151 с.
 2. Вознесенский Е.А. Динамическая неустойчивость грунтов. – Москва. УРСС Эдиториал. 1999. 264 с.
 3. Вознесенский Е.А. Поведение грунтов при динамических нагрузках. – М.: Издательство МГУ, 1997. 188 с.
 4. Вознесенский Е.А., Трофимов В.Т., Калачев В.Я., Коваленко В.Г. Квазитиксотропные изменения   в   глинистых   грунтах.   Учебное   пособие.   Под   редакцией В.Т.Трофимова,  – М., Изд-во Моск. ун-та, 1990 г., 162 с.
 5. Гаджиев И.М.. Курачев В.М., Андроханов В.А. Стратегия и перспективы решения проблем рекультивации нарушенных земель. – Новосибирск: ИПА CO РАН, 2001. – 28 с.
 6. Гаджиев И. М., Курачев В. М., Рагим-заде Ф. К. и др. Экология и рекультивация техногенных ландшафтов. Новосибирск, 1992.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму