Основи екологічної геоінформатики

Тип: Нормативний

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616КРЕМІНЬ Н. Ю.ГЛЕ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ГЛЕ-31КНИШ І. Б.

Опис курсу

Мета викладання навчальної дисципліни ―Основи екологічної геоінформатики‖ – надати майбутнім фахівцям-екологам спеціальні знання щодо основ геоінформатики, як науки, розуміння її взаємозв’язку з сучасними геоінформаційними технологіями. Ціллю курсу є також освоєння практичних навиків роботи із просторовими даними, базами да-них, WEB-GIS тощо з можливістю їх використання в екологічних дослідженнях.
Завдання дисципліни:
1) сформувати уявлення про гіоінформатику як науку, та її зв’язок з екологією;
2) ознайомлення з основними моделями і методами геоінформатики;
3) опанування сучасних засобів геоінформаційних технологій у професійній діяльності і формування навичок екологічних досліджень засобами геоінформаційних технологій.

Рекомендована література

1. Андрейчук Ю. М. ГІС в екологічних дослідженнях та природоохоронній справі : навч. посіб. / Ю. М. Андрейчук, Т. С. Ямелинець. – Львів : Простір-М, 2015. – 284 с.
2. Геоинформатика. Толковый словарь основных терминов / Под ред. А. М. Берлянта и А. В. Кошкарева. — М.: ГИС-Ассоциация, 1999. — 204 с
3. Геоинформатика: Учеб. для студ. вузов / Е.Г. Капралов, А.В. Кошкарев, В.С. Тикунов и др.; Под ред. В. С. Тикунова. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 480 с.
4. Геоінформаційні системи в екології. Методичні рекомендації до практичних і самос-тійних занять в середовищі Mapіnfo / Укладачі: Д. Ю. Артеменко, Д. І. Петренко, О. В. Нестеренко, Р.В. Кісільов – Кропивницький: ЦНТУ, 2019. – 46 с
5. Зацерковний В. І. Геоінформаційні системи і бази даних : монографія / В. І. Зацерков-ний, В. Г. Бурачек, О. О. Железняк, А. О. Терещенко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – 492 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму