Методи мінералогічних досліджень

Тип: На вибір студента

Кафедра: мінералогії, петрографії і геохімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532СЛОВОТЕНКО Н. О.ГЛГ-31, ГЛГ-32

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ГЛГ-31БІЛИК Н. Т.
ГЛГ-32БІЛИК Н. Т.

Опис курсу

У студентській практиці, для того щоб навчитися простими методами визначати поширені в земній корі мінерали, доводиться мати справу з більш-менш великими кристалами або ж з однорідними мінеральними масами. Для цієї мети зазвичай користуються зовнішніми діагностичними ознаками досліджуваних мінералів. Багато з мінералів, особливо ті, які можуть містити цінні для промисловості метали, вимагають додаткових досліджень. Ті мінерали, які більш рідко зустрічаються або важко визначаються простими методами, які виявляються при систематичних мінералогічних дослідженнях, можуть бути достовірно визначені лише за умови застосування більш досконалих методик. Необхідність цих детальних досліджень з’являється у всіх випадках, коли виникає потреба більш повно пізнати склад природних сполук: 1) при петрографічної вивченні гірських порід, необхідному для складання геологічних карт; 2) при освоєнні будь-якого нового родовища, в зв’язку з чим ставиться завдання всебічного вивчення речового складу руд з метою вирішення питань про комплексне використання всіх компонентів сировини; 3) при спеціальних дослідженнях в районах, особливо цікавих в мінералогічному відношенні; 4) при вирішенні питань геохімії, що вимагають поглиблених досліджень мінеральної речовини

Рекомендована література

Основна література:

  1. Бекеша С. Методи мінералогічних досліджень: Текст лек-цій / Бекеша С., Сливко Є., Білик Н. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 192 с.
  2. Applied mineralogy in the mining industry / William Petruk.– 1st ed. – Ottawa: Elsevier, 2000. – 287 p.

 

Додаткова література:

  1. Гинзбург А.И. Методы минералогических исследований. М.: Недра, 1985. – 480 с.
  2. Современные методы исследования минералов, горных пород и руд. / Учебное пособие. СПб.: Издво СПГГИ, 1997.

Силабус: Методи мінералогічних досліджень

Завантажити силабус