Біостратиграфія

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної та історичної геології і палеонтології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент ШАЙНОГА І. В.ГЛГ-41

Опис курсу

Біостратиграфія, як фундаментальний розділ геології, і, яка надала останній статус науки, вивчає просторово-часові співвідношення перешарованих гірських порід, тобто загальні закономірності будови осадової оболонки Землі та її окремих регіонів. Біостратиграфія складає основу всіх регіональних геологічних досліджень – від вивчення окремих територій і шельфів до палеогеографічних, тектонічних, та інших досліджень. Курс складається з лекційних та лабораторних занять, де
даються теоретичні основи біостратиграфії та вирішення питань зональної стратиграфії.

Рекомендована література

1. Гладенков Ю.Б. Биосферная стратиграфия (проблемы стратиграфииначала XXI века). – М.: ГЕОС, 2004. – 120 с. (Труды ГИН РАН; Вып. 551)

2. Данбар К., Роджер Дж. Основы стратиграфии. – М.: Мзд-во иностр.л-ры, 1962.

3. Жижченко Б.П. Методы стратиграфических исследований нефтегазоносных областей. – М.: Недра, 1969.
4. Жиньо М. Стратиграфическая геология.–М.:Мзд-во инос..л-ры, 1952.
5. Зубкович М.Е. Методы палеонтолого-стратиграфических исследований. – М.: Высшая школа, 1968.
6. Красилов В.А. Эволюция и биостратиграфия. – М., 1977.
7. Красилов В.А., Зубаков В.А., Шульдинер В.И., Ремизовский В.И.Экостратиграфия. Теория и методы. Владивосток – ДВНЦ АН СССР, 1985.148 с.

Силабус: Біостратиграфія

Завантажити силабус