Мікропалеонтологія

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної та історичної геології і палеонтології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент ІВАНІНА А. В.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ГЛГ-41доцент ІВАНІНА А. В.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб набути навички первинного опрацювання мікропалеонтологічного матеріалу (користування бінокулярним мікроскопом, робота з визначником, біометричні дослідження, вивчення морфології мікропалеонтологічних об’єктів, які є найбільш значущі для визначення відносного віку порід, зіставлення і кореляції відкладів, кількісний підрахунок таксонів, визначення співвідношень мікрорешток різних рослинних угрупувань, створення відомостей і баз данних фактичного матеріалу). У курсі наведено виклад базових положень, деяких найвагоміших екологічних закономірностей існування й поширення мікробіоти, характеристику і систематику мікрорешток, геологічну історію, геологічне значення, особливості застосування відповідно до
завдання найважливіших груп мікроорганіки.

Рекомендована література

1. Іваніна А. В., Гоцанюк Г. І. Історична геологія з основами палеонтології. Ч. 1. Палеонтологія (у схемах, рисунках і таблицях): навч.-метод. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 310 с.
2. Іваніна А. В., Узіюк В. І., Гоцанюк Г. І. та ін. Визначник решток палеоорганізмів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 152 с.
3. Маслакова Н. И., Горбачик Т. Н., Алексеев А. С. и др. Микропалеонтология. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1995. – 256 с.
4. Михайлова И. А., Бондаренко О. Б. Палеонтология. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1997. – Ч. 1. – 447 с.
5. Кремп Г. О. Палинологическая энциклопедия. – М.: Мир, 1967. – 411 с.
6. Лещух Р. Й., Іваніна А. В. Стратиграфія. Навч.-метод. посібник. – Львів, 002. – 92 с.

Силабус: Мікропалеонтологія

Завантажити силабус