Утилізація і рекуперація відходів

Тип: На вибір студента

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Дяків В. О.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532доцент Дяків В. О.

Опис курсу

Предметом навчальної дисципліни є знання (система даних) про відходи, їх види, методи утилізації та рекуперації, конкретні теоретичні та практичні аспекти поводження та забезпечення екологічної безпеки у відповідності до цілей сталого розвитку.

Мета – надати базові знання про побутові, промислові, медичні, сільськогосподарські, радіоактивні та інші відходи, об’єми їх утворення минулі, сучасні та перспективні технології їх утилізації та рекуперації, для того, щоб мінімізувати об’єми їх утворення та загоронення та максимілізувати рециклінг та повторне використання ресурсів.

Завдання: ознайомити студентів із:

 • Видами відходів;
 • Класами небезпеки відходів за токсичністю та за ступенем впливу на організм людини;
 • Класифікацією відходів – твердих, рідких, газоподібних речовин, матеріалів і предметів, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення;
 • Масштабами утворення відходів;
 • Методами утилізації відходів;
 • Впливом накопичених відходів на навколишнє середовище;
 • Нормативним регулюванням облаштування полігонів та рекультивації сміттєзвалищ;
 • Схемам поводження з відходами;
 • Методами запобігання та мінімізації утворення відходів;
 • Методами мінімізації утворення порушень геологічного середовища у процесі пошуків, розвідки, видобутку та переробки корисних копалин;
 • Методами рекуперації та рециклінгу відходів.

Рекомендована література

Основна література

1. Державні будівельні норми України. Полігони побутових відходів. Основні положення проектування. ДБН В.2.4-2-2005

2. Запольський А.К., Брик А.П., Гвоздяк П.І. Фізико-хімічні основи технології очистки стічних вод. – К.: Лібра, 2000. – 552 с.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму