Інформатика з основами геоінформатики

Тип: Нормативний

Кафедра: геології корисних копалин і геофізики

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ГЛГ-31доцент ХОМ’ЯК М. М.
ГЛГ-32доцент ХОМ’ЯК М. М.

Опис курсу

Дисципліна “Інформатика з основами геоінформатики” належить до циклу природничо-наукової підготовки і служить формуванню методологічних основ наукових досліджень шляхом опрацювання різнорідної геологічної інформації з використанням методів інформатики та геоінформатики.

Мета навчальної дисципліни — ознайомити студентів з інформаційними технологіями як на теоретичному рівні так і практично з використанням сучасного програмного забезпечення, ознайомити з основними ідеями базових дисциплін, які інтегрує в собі геоінформатика, дати уявлення про методи моделювання просторових даних, систематизувати знання про програмно-апаратне забезпечення, навести приклади типових задач в науках про Землю.

До завдань навчальної дисципліни належить

  • визначити місце інформатики та геоінформатики в системі наук про Землю;
  • ознайомленням з деякими методами опрацювання (геоаналіз та геовізуалізація) просторових даних, математичною основою картографічних моделей;
  • ширше висвітлення деяких з актуальних і прикладних тем, пов’язаних з інформаційними технологіями, орієнтованих на фахові зацікавлення студентів.

Рекомендована література

Основна література:

  1. Світличний О.О., Плотницький С.В. Основи геоінформатики: Навчальний посібник / За заг. ред. О.О. Світличного. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 295 с.
  2. Шипулин В. Д. Основные принципы геоинформационных систем: учебн. пособие. – Харьков: Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва, 2010. – 337 с.

Додаткова література:

  1. Королев Ю.К. Общая геоинформатика. Часть І. Теоретическая геоинформатика. Выпуск І. – М.: Издательство ООО СП Дата+, 1998. – 118 с.
  2. Самардак А.С. Геоинформационные системы. – Владивосток: Дальневосточный государственный университет, Тихоокеанский институт дистанционного образования и технологий, 2005. – 124 с.

Силабус: Інформатика з основами геоінформатики

Завантажити силабус