Навчальний план (Екологія)

Спеціальність: 101 Екологія

Освітня програма: Комп’ютерні технології в екології та управління якістю довкілля

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Гідрогеологія 32 32 2:2 Іспит
Еколого-геологічне картографування 32 32 2:2 Іспит
Інженерна геологія 64 64 4:4 Іспит
Управління якістю довкілля 32 32 2:2 Залік
Утилізація та рекуперація відходів 32 32 2:2 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Моніторинг довкілля 64 64 4:4 Іспит
Основи екологічної геоінформатики 16 32 1:2 Іспит
Великий практикум 96 0:6 Залік
Геохімія довкілля (для екологів) 32 16 2:1 Залік

7-й семестр

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Дисципліна на вибір 2:
ГІС в екологічній паспортизації територій
Екологія видобутку корисних копалин
30 20 1,9:1,3 Залік
Дисципліна на вибір 1:Комп’ютерні технології оцінки екологічного стану міст
Рекультивація та ревіталізація порушених земель
30 20 1,9:1,3 Залік
Основи організації ОВД 30 30 1,9:1,9 Залік