Геологія. Комп’ютерні технології в науках про Землю

Спеціальність: 103 Науки про Землю

Освітньо-професійна програма: Геологія. Комп’ютерні технології в науках про Землю

Навчальні плани

Силабуси навчальних дисциплін

Нормативні навчальні дисципліни

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Історія України

Історія української культури

Філософія

Іноземна мова

Фізвиховання

Фізика

Хімія

Вища математика з основами статистики

Біологія

Топографія з основами геодезії

Загальна геологія з основами екології

Основи палеонтології

Основи фізики Землі

Неорганічна хімія

Безпека життєдіяльності і охорона праці

Структурна геологія

Історична геологія

Мінералогія

Геоінформатика і комп’ютерна графіка

Стратиграфія

Геоінформаційні технології

Основи гідрогеології та інженерної геології

Геоморфологія з основами четвертинної геології

Основи петрографії

Літологія

Бакалаврський семінар

Перша навчальна польова практика

Друга навчальна польова практика

Кваліфікаційна робота

ОПП Геологія. Комп’ютерні технології в науках про Землю

Систематична палеонтологія

Кристалографія

Основи геофізики та комп’ютерна обробка геолого-геофізичних даних

Систематична мінералогія

Геологічне картування

Комп’ютерне моделювання геологічних процесів

Петрографія кристалічних порід

Теорія рудогенезу

Геотектоніка

Геологія родовищ корисних копалин

Основи геохімії

Геологія України

Геологія Європи

Геологорозвідувальна справа

Розшуки і розвідка родовищ корисних копалин

Третя навчальна польова практика

Вибіркові навчальні дисципліни

Вибір 1

Методи геофізичних досліджень в геології
Геологічне дешифрування
Механіка грунтів
Гемологія

Вибір 2

Основи морської геології
Основи термобарогеохімії
Меліоративна гідрогеологія
Геотермальні системи та геотермальна енергія

Вибір 3

Основи сейсмології
Мікропалеонтологія
Динаміка підземних вод
Ужиткове природне та штучне каміння

Вибір 4

Пошукова геофізика
Основи седиментології
Спеціальна інженерна геологія
Методи мінералогічних досліджень

Вибір 5

Математична статистика та обробка геологічної інформації
Математична статистика та обробка геофізичної інформації
Статистичний аналіз характеристик природного середовища
Базові програмні комплекси статистики

Вибір 6

Структури рудних полів
Комп’ютерні методи обробки геохімічних даних
Основи геології нафти і газу
Геотехнічні та інженерно-екологічні дослідження у надрокористуванні

Вибір 7

Методи вивчення родовищ корисних копалин
Методика картування четвертинних відкладів
Розшуки, розвідка та оцінка запасів підземних вод
Геологія та мінералогія родовищ діамантів

Вибір 8

Методи картування метаморфічних і магматичних комплексів
Польова тектонофізика
Методи літологічних досліджень
Інженерне грунтознавство

Вибір 9

Економічна геологія
Організація геологорозвідувальних робіт
Економіка мінеральної сировини
Ринок банківських металів

Вибір 10

Літолого-фаціальний аналіз
Геологічна інтерпретація геофізичних даних
Основи екології геосфер
Геохімія ендогенних процесів

Вибір 11

Палеогеографія
Металогенія золота
Грунтові основи та фундаменти
Мінералого-геохімічні методи досліджень

Вибір 12

Біостратиграфія
Прикладні комп’ютерні програми в геології
Геологія родовищ будівельних матеріалів
Геохімія довкілля

Угоди

Інститут геологічних наук
Інститут водного господарства
Західукргеологія
Екобудгеологія
Геологічна інвестиційна група
Єнський університет імені Фрідріха Шиллера
Регіональний ландшафтний парк “Знесіння”
Університет Варшави
Вроцлавський університет
Вроцлавський природничий університет
Укргазвидобування
Інститут геофізики ім.С.І.Субботіна
Краківський науково-технічний університет ім.С.Сташица (AGH)
Ландшафтний парк “Верхньодністровські Бескиди”
Державне підприємство Львіввугілля
Університет Марії-Склодовської (м.Люблін)
Ягеллонський університет у Кракові
Інсититут геологічних наук Національної академії наук України
Дрогобицький коледж нафти і газу
Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”
AGH Науково-технічний університет

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Ліцензія на використання програмної продукції ESRI

Ліцензія на використання програмного забезпечення Micromine

Репозитарій бакалаврських робіт

2023 рік

Кафедра геології корисних копалин і геофізики

Одемирадова Говхер Геологічна будова та літолого-структурні чинники нафтогазоносності Буцівської площі (Львівська область)

Ткачук Богдан Геологічна будова та перспективи нафтогазоносності олігоценових відкладів північно-західної частини Кросненської зони (на прикладі Вовчанської площі)

Еркінова Сетора «Геологічна будова та газоносність Гаївського родовища (Львівська область)»

Мавдрик Іван «Геологічна будова та газоносність Грушівського родовища (Львівська область)»

Пушкар Максим «Геологічна будова та нафтогазоносність Долинського нафтогазопромислового району»

Василів Володимир «Геологічна будова та літолого-структурні чинники нафтогазоносності Північнозарічнянського родовища»

Кафедра загальної та історичної геології і палеонтології

Звір Арсен “Геологічна будова, речовинний склад та технологія збагачення марганцевих руд Нікопольського родовища (Дніпропетровська область)

Коваль Тетяна, Десятка Олег  «Сучасні аспекти крупномасштабного картування геотуристичних об’єктів парку «Знесіння» (Львів)»

Лаврук ВолодимирГеологічна будова та нафтогазоносність Новоопакської площі Скибової зони Карпат.

Ющук Каріна «Речовинний склад та геодинамічні умови формування Тростянецького комплексу вулканітів (Українські Карпати)»

Стецьків ОлександрВикопна деревина міоцену Розточчя (захід України) та її геотуристичний потенціал

Джиджора ТетянаПалеонтологічна характеристика неогенових відкладів г. Лева регіонального ландшафтного парку «Знесіння» (м. Львів)”

Язов Мердан  “Геологічна будова та нафтоносність Блажівського родовища (Бориславсько-Покутська зона)“.

Язкулієв Назар Біостратиграфія юрських відкладів Приборжавського кар’єру за Nautiloidea

кафедра мінералогії, петрографії і геохімії

Лукасевич Максим-Владислав «Мінералого-петрографічні особливості кімберлітів центральної частини  Кіровоградського блока Українського щита»

Анонс гостьових лекцій

Травень 2024

Юрій Хоха доктор геологічних наук, старший науковий співробітник відділу геології нафти і газу, інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України. Тема: «Головні типи регіональних структур їх роль у прогнозуванні нафтогазоносності». В межах курсу “Структурна геологія”

Червень 2024

Василь Бодлак менеджер з геології Львівське відділення українського науково-дослідного інституту газу (ЛВ УкрНДІ газу). Тема: «Головні літологічні типи порід західного нафтогазоносного регіону та їх стратиграфічне розмежування». В межах курсу “Стратиграфія”

Всі зауваження та пропозиції щодо вдосконалення освітньо-професійної програми просимо надсилати на адресу гаранта Ціхоня Сергія Івановича serhii.tsikhon@lnu.edu.ua

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Біологія 16 16 1:1 Залік
Вища математика з основами статистики 32 32 2:2 Іспит
Загальна геологія з основами екології 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова (англ.) 64 0:4 Залік
Основи палеонтології 32 32 2:2 Залік
Українська мова (за професійним спрямуванням) 16 16 1:1 Залік
Фізвиховання 32 0:2 Немає
Фізика 32 16 2:1 Іспит
Хімія 32 16 2:1 Іспит

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Загальна геологія з основами екології 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова (англ.) 64 0:4 Немає
Кристалографія 32 32 2:2 Іспит
Неорганічна хімія 32 32 2:2 Іспит
Основи фізики Землі 32 32 2:2 Залік
Топографія з основами геодезії 16 16 1:1 Залік
Фізвиховання 32 0:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності і охорона праці 16 32 1:2 Залік
Іноземна мова (англ.) 64 0:4 Залік
Інформатика з основами геоінформатики 32 0:2 Залік
Історична геологія 32 32 2:2 Іспит
Мінералогія 32 32 2:2 Іспит
Основи геофізики 32 16 2:1 Іспит
Структурна геологія 32 32 2:2 Іспит
Геотуристичні об’єкти Львова (загальноуніверситетський вибір) 16 16 1:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Геологічне картування 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова (англ.) 64 0:4 Іспит
Історія України 16 16 1:1 Залік
Прикладна геофізика 32 32 2:2 Іспит
Систематична мінералогія 48 32 3:2 Іспит
Систематична палеонтологія 32 32 2:2 Іспит
Стратиграфія 32 32 2:2 Іспит
Геологічний туризм (загальноуніверситетський вибір) 16 16 1:1 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Геоінформаційні технології 16 48 1:3 Іспит
Геоморфологія з основами четвертинної геології 32 32 2:2 Іспит
Основи гідрогеології та інженерної геології 32 32 2:2 Іспит
Основи петрографії 32 48 2:3 Іспит
0:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:Гемологія
Меліоративна гідрогеологія
Мікропалеонтологія
Основи сейсмології
32 2:0 Залік
Основи термобарогеохімії 32 2:0 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
ГІС в науках про Землю 32 32 2:2 Іспит
Літологія 48 32 3:2 Іспит
Математична статистика та обробка геологічної інформації 32 32 2:2 Іспит
Петрографія кристалічних порід 32 32 2:2 Іспит
Теорія рудогенезу 32 32 2:2 Іспит
Філософія 16 32 1:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Основи седиментології
Прикладна мінералогія
Спеціальна інженерна геологія
32 32 2:2 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Геологія родовищ корисних копалин 32 32 2:2 Іспит
Геологія України 32 32 2:2 Іспит
Геотектоніка 32 2:0 Іспит
Основи геохімії 48 16 3:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Методи літологічних досліджень
Палеогеографія
32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Геологія та мінералогія родовищ діамантів
Методи вивчення родовищ корисних копалин
32 64 2:4 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Геологія Європи 32 32 2:2 Залік
Геологорозвідувальна справа 48 32 3:2 Іспит
Економічна геологія 32 2:0 Залік
Розшуки і розвідка родовищ корисних копалин 48 32 3:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Біостратиграфія
Мінералого-геохімічні методи досліджень
32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Геологічна інтерпретація геофізичних даних
Геохімія довкілля
Літолого-фаціальний аналіз
Структури рудних полів
32 32 2:2 Залік