Навчальний план (Науки про Землю)

Спеціальність: 103 Науки про Землю

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Загальна геологія з основами екології 32 32 2:2 Іспит
Основи палеонтології 32 32 2:2 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Загальна геологія з основами екології 32 32 2:2 Іспит
Кристалографія 32 32 2:2 Іспит
Основи фізики Землі 32 32 2:2 Залік
Систематична палеонтологія 32 32 2:2 Іспит
Топографія з основами геодезії 16 16 1:1 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Інформатика з основами геоінформатики 32 0:2 Залік
Історична геологія 32 32 2:2 Іспит
Мінералогія 32 32 2:2 Іспит
Основи геофізики 32 16 2:1 Іспит
Структурна геологія 32 32 2:2 Іспит

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Геологічне картування 32 32 2:2 Іспит
Комп’ютерна графіка 32 32 2:2 Іспит
Комп’ютерні бази даних 48 32 3:2 Іспит
Комп’ютерні системи обробки даних 32 32 2:2 Іспит
Прикладна геофізика 32 32 2:2 Іспит
Систематична мінералогія 48 32 3:2 Іспит
Стратиграфія 32 48 2:3 Іспит

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Геоінформаційні технології 16 48 1:3 Іспит
Геоморфологія з основами четвертинної геології 32 32 2:2 Іспит
Кристалооптика 16 16 1:1 Іспит
Методи геофізичних досліджень в геології 32 32 2:2 Залік
Основи гідрогеології та інженерної геології 32 32 2:2 Іспит
Основи петрографії 32 48 2:3 Іспит
Українська мова (за професійним спрямуванням) 5 25 0,3:1,6 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Гемологія
Основи сейсмології
Основи термобарогеохімії
Рентгеноструктурний аналіз мінералів
32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Методи вивчення четвертинних відкладів
Методи мінералогічних досліджень
32 16 2:1 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
ГІС в науках про Землю 32 32 2:2 Іспит
Літологія 48 32 3:2 Іспит
Математична статистика та обробка геологічної інформації 32 32 2:2 Іспит
Петрографія кристалічних порід 32 32 2:2 Іспит
Теорія рудогенезу 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Основи седиментології
Спеціальна інженерна геологія
32 32 2:2 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Геологія родовищ корисних копалин 32 32 2:2 Іспит
Геологія України 32 32 2:2 Іспит
Геотектоніка 32 2:0 Іспит
Основи геохімії 48 16 3:1 Іспит
32 2:0 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Методи літологічних досліджень
Палеогеографія
32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Методи вивчення родовищ корисних копалин
Мікропалеонтологія
32 64 2:4 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Геологія Європи 32 32 2:2 Іспит
Геологорозвідувальна справа 48 32 3:2 Іспит
Економічна геологія 32 2:0 Залік
Розшуки і розвідка родовищ корисних копалин 48 32 3:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Біостратиграфія
Мінералого-геохімічні методи пошуків
32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Геологічна інтерпретація геофізичних даних
Геохімія довкілля
Літолого-фаціальний аналіз
Структури рудних полів
32 32 2:2 Залік