Комп’ютерне моделювання та прогнозування нафтогазоносності надр

Тип: На вибір студента

Кафедра: геології корисних копалин і геофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент ХОМ’ЯК М. М.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032доцент ХОМ’ЯК М. М.

Опис курсу

Дисципліна “Комп’ютерне моделювання та прогнозування нафтогазоносності надр ” служить для ознайомлення та оволодіння основними теоретичними засадами комп’ютерного моделювання геофільтрації, деформування, теплових потоків і міграції флюїдів у геологічному середовищі, теоретичними основами опису полів напружень і деформацій в рамках механіки суцільних середжовищ.

На протязі семестру студент в рамках часу, відведеного на самостійну роботу, виконує також самостійні завдання (у вигляді задач до тем), яке дає змогу повніше виявити практичні знання та вміння щодо методів моделювання геофізичних параметрів геологічного середовища.

Рекомендована література

Базова

  1.  Thomas Hantschel, Armin I. Kauerauf Fundamentals of Basin and Petroleum Systems Modeling. – Springer, 2009. – 476 p.
  2. Knut-Andreas Lie. An Introduction to reservoir simulation using Matlab. – Cambridge University Press, 2019. – 660 p.

Допоміжна

Силабус: Комп'ютерне моделювання та прогнозування нафтогазоносності надр

Завантажити силабус