Рентгеноструктурний аналіз мінералів

Тип: На вибір студента

Кафедра: мінералогії, петрографії і геохімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент БОРНЯК  У. І.ГЛГ-31

Опис курсу

«Рентгеноструктурний аналіз мінералів» є дисципліною, що конкретизує набуті знання з мінералогічного циклу предметів та є необхідною при ідентифікації мінералів шляхом дослідження їх структури  методом, що базується на явищі дифракції рентгенівських променів.

Метою навчальної дисципліни “Рентгеноструктурний аналіз мінералів ознайомити студентів з основними можливостям методу рентгеноструктурного аналізу при вивченні мінералів.

Завдання курсу:

 • ознайомити студентів з теоретичними основами дифрактометричного методу;
 • ознайомити студентів з будовою дифрактометра та методикою роботи на ньому;
 • навчити  студентів приготувати зразки для знімання дифрактограми, вибрати режим зйомки на дифрактометрі, зняти дифрактограму і її виміряти та визначати невідомі мінерали за дифрактограмою з допомогою рентгенівських визначників мінералів та комп’ютерного пошуку.

Рекомендована література

 1. Азаров Л., Бургер М. Метод порошка в рентгенографии. М.: ИЛ, 1961. – 364 с.
 2. Бокий Г.Б., Порай-Кошиц М.А. Рентгеноструктурный анализ. М.: МГУ, 1964. – 489с.
 3. Іваній В.С., Лобода В.Б., Хурсенко С.М. Сучасні методи дослідження структури речовини., Суми.- 2010 – 259 с.
 4. Михеев В.И. Рентгенометрический определитель минералов. М.: Госгеол-техиздат, Т.1, 1957. – 867 c.
 5. Михеев В.И., Сальдау Э.П. Рентгенометрический определитель минералов. Л.: Недра, Т.2., 1965. – 362 c.
 6. Пущаровский Д.Ю. Рентгенография минералов. М.: ЗАО «Геоинформмарк», 2000. – 292 с.
 7. Хмелівський В.О., Дяків В.О. Рентгенометрічний визначник мінералів. Навчальний посібник. Комп’ютерний набір. Львів. 2003.
 8. Рентгеноструктурный табличный процессор RTP 3.1. Комп’ютерна програма.

Силабус: Рентгено-структурний аналіз мінералів

Завантажити силабус