Термодинаміка природних процесів

Тип: Нормативний

Кафедра: геології корисних копалин і геофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент ФУРМАН В. В.ГЛГм-11, ГЛНм-11, ГЛХм-11, ГЛІм-11з

Опис курсу

Предметом навчальної дисципліни є опис термодинаміки природніх фізичних процесів, що протікають у надрах нашої планети, з метою пояснення сучасної будови і стану Землі, її формування й еволюції. У цьому термодинаміка є теоретичною основою для цілого кола геолого-геофізичних дисциплін. Курс складається з лекцій, на яких даються теоретичні основи термодинаміки природніх систем Землі.

Метою навчальної дисципліни “Термодинаиіка природніх процесів” є сформувати та надати загальне представлення про теплові поля, процеси для дослідження земної кори і Землі в цілому, показати, які фундаментальні фізичні властивості масивів гірських порід лежать в основі геофізичних досліджень, зуміти описувати термодинамічні характеристики та реалізовувати моделювання термомеханічних процесів у неоднорідних середовищах активних зон взаємодії кори і мантії Землі. Аналіз сучасного стану фізико-математичних моделей зон активної взаємодії кори і верхньої мантії Землі та методів їхнього розв’язування, комп’ютерної візуалізації, геоінформаційних підходів.
Завдання курсу: Розвиток нових підходів до чисельного та фізичного моделювання взаємодії кори та мантії Землі є ключовим для розуміння просторових і часових варіацій полів термодинамічних, геодинамічних характеристик, механічних напружень, густини і температури. Метою курсу в рамках термодинаміки та механіки суцільних неоднорідних середовищ показати на основі побудови фізичних і математичних моделей термомеханічних процесів в зонах активної взаємодії кори та верхньої мантії Землі, і з урахуванням диференціації густини в мантії, пов’язаної з варіаціями термодинамічних характеристик. Застосувати до комбінованої моделі “пружний континент – неоднорідна шарувата мантія”, розвиток чисельних методів мінімізації енергетичних функціоналів з урахуванням додаткових умов контакту, системних зв’язків між термодинамічними характеристиками невпорядкованих середовищ в зонах активної взаємодії.

Рекомендована література

  1. Джефрис Г. Земля, ее происхождение, история и строение, Москва, 1960
  2. А.В. Викулин . Введение в физику Земли, Петропавловск-Камчатский: изд-во КГПУ. 2004. 240 с.
  3. Жарков В.Н. Внутреннее строение Земли и планет. М., Наука, 1983.
  4. Магницкий В.А. Внутреннее строение и физика Земли. М., Недра, 1965 (или 2006).
  5. О.Г.Сорохтин, С.А.Ушаков. Развитие Земли. МГУ, 2002. 506 с
  6. Сорокин О.Г. Глобальная эволюция Земли. М., 1974. 184 с.
  7. Болт Б. В глубинах Земли. О чем рассказывают землетрясения. М., Мир, 1984.
  8. Ботт М. Внутреннее строение Земли. М., 1974. 374 с.
  9. Браун Д., Массет А. Недоступная Земля. М., Мир, 1984.

Силабус: Термодинаміка природних процесів

Завантажити силабус