Моделювання геологічних процесів

Тип: На вибір студента

Кафедра: геології корисних копалин і геофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент ХОМ’ЯК М. М.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032доцент ХОМ’ЯК М. М.

Опис курсу

Дисципліна ” Моделювання геологічних процесів ” служить для ознайомлення та оволодіння основними теоретичними засадами моделювання геофізичних параметрів геологічного середовища, теоретичними основами опису полів напружень і деформацій в рамках механіки суцільних середжовищ, прямими та оберненими задачами моделювання геодинамічних процесів і тектонофізики.

Структурно дисципліну складено з трьох змістових модулів “Напруження в гірських породах”, “Параметри деформації гірських порід” та “Моделювання геомеханічних параметрів порід та гірських масивів”, що закінчуються контрольним (модульним) тестуванням кожен. На протязі семестру студент в рамках часу, відведеного на самостійну роботу, виконує також самостійні завдання (у вигляді задач до тем), яке дає змогу повніше виявити практичні знання та вміння щодо методів моделювання геофізичних параметрів геологічного середовища.

Рекомендована література

Базова

  1. Моделювання геодинамічних процесів: текст лекцій для студентів-магістрів геологічного факультету напряму підготовки 8.04010301 – геологія / укл.: М.М. Хом’як, Л.М. Хом’як – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – 95 с.
  2. Allmendinger, R. W., Cardozo, N. C., Fisher, D. Structural Geology Algorithms: Vectors and Tensors. – Cambridge, England, Cambridge University Press, 2012. – 289 p.

Допоміжна

  1. Rey P. Introduction to Tectonophysics. – 2018.– 130 p. – Режим доступу: –
    https://www.researchgate.net/publication/328655704_Introduction_to_Tectonophysics
  2. Gerya T. Introduction to Numerical Geodynamic Modelling Cambridge, England, Cambridge University Press, 2012. – 345 p. Режим доступу:  –
    https://www.researchgate.net/file.PostFileLoader.html?id=55ad5f016143257f018b4582&assetKey=AS%3A273815538470917%401442294119973
  3. Martel S. J. Structural Geology. – Режим доступу: https://www.soest.hawaii.edu/martel/Courses/GG303/
  4. Allmendinger, R. W. Modern Structural Practice. A structural geology laboratory manual for the 21st Century, v. 1.9.1, 2015-2020. – https://www.rickallmendinger.net/download

Силабус: Моделювання геологічних процесів

Завантажити силабус