Внутриплитный кайнозойский магматизм Центрального Тянь-Шаня

Миколайчук О.В., Інститут геології НАН Кригизії (м. Бішкек)
Дата проведення: о 15:30 год. в ауд. 123