Програми

Геодинаміка (Генералова Л.В.)

Еволюція Земної кори у ранньому докембрії (Генералова Л.В.)

Обстановки осадонакопичення флішових відкладів (Генералова Л.В.)

Сучасні теорії процесів рудогенезу та генетична систематика родовищ корисних копалин (Гулій В.М.)

Сучасні тенденції розвитку геології (Гулій В.М.)

Сучасні аналітичні та експериментальні методи досліджень в мінералогії (Гулій В.М.)

Геолого-структурні та речовинні характеристики основних типів родовищ корисних копалин та сучасні аналітичні методи їх вивченн (Гулій В.М.)

Мінеральні парагенезиси, як основа моделювання в генетичній мінералогії для пізнання процесів мінералоутворенн (Гулій В.М.)

Мінералого-геохімічні індикатори петрологічних процесів і утворення руд

та прикладні аспекти їх використання (Гулій В.М.)

Корисні копалини, як основа мінерально-сировинної бази для створення сучасної економіки України, (Гулій В.М.)

Еволюція біосфери (Гоцанюк Г.І.)

Спецметоди встратиграфії (Гоцанюк Г.І.)

Палінологія (Іваніна А.В.)