Силабуси

 1. Еволюція біосфери
 2. Обстановки осадонакопичення флішових відкладів
 3. Палінологія
 4. Еволюція земної кори в ранньому докембрії
 5. Геодинаміка
 6. Сучасні теорії процесів рудогенезу та генетична систематика родовищ корисних копалин
 7. Сучасні аналітичні та експериментальні методи досліджень в мінералогії
 8. Сучасні тенденції розвитку геології
 9. Геолого-структурні та речовинні характеристики основних типів родовищ корисних копалин та сучасні аналітичні методи їх вивчення
 10. Корисні копалини, як основа мінерально-сировинної бази для створення сучасної економіки України
 11. Мінеральні парагенезиси, як основа моделювання в генетичній мінералогії для пізнання процесів мінералоутворення
 12. Спецметоди стратиграфії
 13. Мінералого-геохімічні індикатори петрологічних процесів і утворення руд та прикладні аспекти їх використання