Палеонтологічний збірник

Палеонтологічний збірник, вип. 51, 2019 р.

Титульна сторінка

Зміст

Вимоги до авторів

O. Sukhov. New data about systemtic composition and stratigraphic distribution of late tournaisian-early visean algae of Donets basin Tabl_I, Tabl_V, Tabl_IV, Tabl_III, Tabl_II

В. Огар. Тенденції розвитку сучасних палеонтології і стратиграфії (знакові міжнародні
події 2019 року)

О. Шевчук, Ю. Доротяк. Особливості мікропалеонтологічної характеристики верхньоюрських відкладів та палеогеографія території кам’янських відслонень (північнозахідний Донбас)

В. Очаковський. Флора олігоценового часу на території північної України та прилеглих районів (за палеофлористичними даними)

Ю. Клименко. Особливості стратиграфічного поширення спікул губок в альбських та сеноманських відкладах західної частини платформної України

Р. Лещух, О. Данилів, Г. Спільник, І. Шайнога. Палентологічне обґрунтування
стратиграфії нижньої крейди південного НГР

О. Данилів. Форамініфери та літологічний склад порід на межі ранньої і пізньокрейдової
епох

О. Ягольник. Палеонтологічні пам’ятки у складі територій перспективних для створення
геопарків в Україні

Лещух Р. Відзнака імені Леоніда Константиненка.

 

Палеонтологічний збірник, вип. 50, 2018 р.

Титульна сторінка_50_2018

Зміст

Лещух Р., Хевпа З.. Нові дані до палеонтологічного обґрунтування віку стратиграфії та кореляції розрізів крейди рахівської зони Уркаїнських Карпат

Узіюк В., Шайнога І. Фітомаса кам’яновугільної екзотики верхньокрейдових відкладів
стрийської світи українських карпат – джерело утворення твердих, рідких і газоподібних
вуглеводнів

Данилів А. Щодо дрібних фосилій нижньопалеозойських відкладів Волино-Поділля

Лещух Р. Відзнака імені Леоніда Константиненка

Данилів О. Видовий склад та умови існування форамініфер у крейдовому басейні південнозахідного краю Східноєвропейської платформи

Лещух Р., Спільник Г. Нові дані до малакологічної характеристики стратиграфії неокому 
параметричної свердловини Солдатівська–1 (Рівнинний Крим) Таблиця-1, таблиця-2

Grytsenko V. Some remarks on paleobiology of cnidaria – case of study silurian fossil corals from
Podillia, Ukraine  (таблиця-1, таблиця-2, таблиця-3, таблиця-4)

Shevchuk O. Biostratigraphy of deposits of Ukraine in the range of aalenian – maastrichtian for
sporo-pollen complexes

Лещух Р.Северин Пастернак (до 120-річчя від дня народження)

Г. Гоцанюк, І. Шайнога, А. Данилів, О. Старжинський, І.Мар’яш, Я. Курепа, З. Хевпа.
Лещух Роман Йосипович (до 75-річчя від дня народження)

Лещух Р. Полетаєв Владислав Інокентійович (до 80-річчя від дня народження)

 

Палеонтологічний збірник, вип. 49, 2017 р.

Титульна сторінка

Зміст

Ogar V. Lower Visean rugose corals Dorlodotia Salee, 1920 from the Donets basin,   table

Іванік М., Клименко Ю. Нові морфовиди мікроспонгіофосилій з юрських та крейдових відкладів платформної України,   таблиця

 Лещух Р., Спільник Г. Нові дані для обґрунтування стратиграфічного розмежування та кореляції крейдових відкладів центральної частини Рівнинного Криму за малакофауною на матеріалах параметричної свердловини Переточна-1,   таблиця

Maslun N., AndreevaGrigorovich A., Ivanik M., Waga D. D., Zhabina N., Hnylko S., Suprun I., Mintuzova L. Biostratigraphy of the Paleogene sediments from the Ukraine by the planktonic microfossils

Шайнога І. Малакологічне обґрунтування стратиграфії юрських відкладів зовнішньої зони Передкарпатського прогину за рештками з керна свердловин,   таблиця

Stefanskyi  V., Stefanska T., and Brohan S. The first record on the paleobacterial objects findings on the walls of foraminiferal tests from the Lower Oligocene of southern Ukraine and their importance for the reconstruction of sedimentogenesis conditionstable 1,  table 2, table 3

 Данилів О.  Форамініфери альб-сеноман-ських відкладів Волино-Поділля

П. Гожик, Р. Лещух, Н. Маслун. Про Палеонтологічне товариство України

 


Палеонтологічний збірник, вип. 48, 2016 р.

Титульна сторінка, зміст

Сухов О. Нові дані про систематичний склад ранньокам’яновугільної альгофлори північно-західної частини Дніпровсько-Донецької западини, таблиця 1, таблиця 2, таблиця 3

Дернов В., Удовиченко М. Деякі палеогенові наутилоідеї Донбасу та Криму

Grebenshchikova N. Faunistic connections of the Preddobrudzhsky basin at the Late Bayesian – Early
Batian time with Westerneuropean and Easterneuropean aquatories

Лещух Р., Спільник Г. Новий вид великих кремнеземних форамініфер з палеоценових відкладів
Рівнинного Криму

Мар’яш І. Нові знахідки сеноманських амонітів в околицях Тернополя та їхня біостратиграфічна інтерпретація
Супрун І. Зональне розчленування та кореляція палеоценових відкладів тетичної провінції України
за нанопланктоном

Данилів А. Щодо палеонтологічної характеристики ордовицьких відкладів Поділля

Grytsenko V. The paleobiology of Cnidaria – case study Silurian fossil corals from Podillia, Ukraine

Лещух Р. Відзнака імені Леоніда Константиненка

Лещух Р. Пам’яті Петра Юрійовича Лозиняка

Лещух Р. Данилів О. Пам’яті Анни Михайлівни Волошиної


Палеонтологічний збірник, вип. 47, 2015 р.

Tytul_2015_r

Par_Syhov_2017

https://drive.google.com/file/d/0B_Dgoh2ErcDwY1dvdEE4RExvdlE/view

https://drive.google.com/file/d/0B_Dgoh2ErcDweGhURTFxRllkeU0/view

https://drive.google.com/file/d/0B_Dgoh2ErcDwNFpVOWtLUHJxRUE/view

https://drive.google.com/file/d/0B_Dgoh2ErcDwTW9zNjR2LXdWUUU/view

https://drive.google.com/file/d/0B_Dgoh2ErcDweURtVFpyTkRfb1E/view

https://drive.google.com/file/d/0B_Dgoh2ErcDwX1lMYTA0TGc1ejg/view

https://drive.google.com/file/d/0B_Dgoh2ErcDwNXQzZDVySHp0Nnc/view

https://drive.google.com/file/d/0B_Dgoh2ErcDwWk9lU1haUEN5YUE/view


Par_Salinsjka_47

https://drive.google.com/file/d/0B_Dgoh2ErcDwWE1naF9UelAzVEE/view


Par_Piatkowa_47

https://drive.google.com/file/d/0B_Dgoh2ErcDwUHVwVDl3dC1NR2c/view

https://drive.google.com/file/d/0B_Dgoh2ErcDwRDNVOUstd3NVQ0k/view


Par_Dernov_47

https://drive.google.com/file/d/0B_Dgoh2ErcDwYVdtTG9mT2hBNXM/view

https://drive.google.com/file/d/0B_Dgoh2ErcDwaXZ5RE1OQ3hhTUU/view


Par_Danulivv_47

https://drive.google.com/file/d/0B_Dgoh2ErcDwZHRSOVI1UU5RRFk/view

https://drive.google.com/file/d/0B_Dgoh2ErcDwaVZaVmM5cFJrak0/view


Par_Bondar_47

https://drive.google.com/file/d/0B_Dgoh2ErcDwckptUm54bE1tN1k/view

https://drive.google.com/file/d/0B_Dgoh2ErcDwRUVidU9YbHUyMEU/view


Nep_музей_47


Nep_Matvejev_Kolosova_47

https://drive.google.com/file/d/0B_Dgoh2ErcDwckh4S0gzRlM1Wms/view


Nep_Marjash_47


Nep_Leshych_Hevpa_47

https://drive.google.com/file/d/0B_Dgoh2ErcDwSHVKaHpVMU5FeVE/view


Nep_leschyh_47

https://drive.google.com/file/d/0B_Dgoh2ErcDwTlBUWDhBUXdBdVk/view


Nep_Kyrepa_47

https://drive.google.com/file/d/0B_Dgoh2ErcDweXZhZmFaLXpzTms/view

https://drive.google.com/file/d/0B_Dgoh2ErcDwai1yMkJ1MkdSYzQ/view


Nep_Ivanik_Klimenko_47

https://drive.google.com/file/d/0B_Dgoh2ErcDwS3R6V1NHMDllcnc/view


Nep_Ischenko_47


Nep_Grebenschekowa_47