XI наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка

XI наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка, які проходили 13­–15 вересня 2018 року на базі спортивно-оздоровчого табору «Карпати», успішно відбулися. За два дні наукових засідань (13 і 14 вересня) було заслухано двадцять чотири усних доповіді, що супроводжувалися презентаціями.

У четвер 13 вересня доповідали:

 1. Матковський О., Павлишин М. (Львівський національний університет імені Івана Франка), Павлишин В. (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України) Роль геологічної служби України у розвитку мінералогії (до 100-річчя заснування Українського геологічного комітету).
 2. Кривдік С. (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, Київ), Шаригін В., Дубина О. (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, Київ) Nа-астрофіліт Малотерсянського массиву.
 3. Вальтер А. (Інститут прикладної фізики НАН України, Суми-Київ), Андрєєв О. (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка), Писанський А. (Інститут прикладної фізики НАН України, Суми-Київ), Павлюк В. (Правобережна експедиція Української геологічної компанії, с. Фурси) Формули мінералів з високим вмістом радіогенних ізотопів.
 4. Андреєв О., Хлонь О., Савенок С. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) Рідкісні алюмофосфати палеопротерозойських пісковиків Волинського мегаблоку Українського щита.
 5. Харитонов В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет», Кривий Ріг), Харитонова Т. (Криворізький природничо-науковий ліцей, Кривий Ріг) Золотовмісні мінали в складі ільменіту Носачівського родовища (Черкаська область, Україна).
 6. Dubina O. (M.P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation of the National Academy of sciences of Ukraine, Kyiv; Institute of Geology, National Taras Shevchenko University of Kyiv), Sharygin V. (V.S. Sobolev Institute of Geology and Mineralogy of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk), Kryvdik S. (M.P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation of the National Academy of sciences of Ukraine, Kyiv), Mitrokhin O. (Institute of Geology, National Taras Shevchenko University of Kyiv, Kyiv) Кainosite-(Y) in veined syenites of the Penyzevichy quarry (Korosten pluton, Ukraine).
 7. Кичань Н., Гіріч А. (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка НАН України, Київ) Структури ударного метаморфізму в метеориті «Велика Балка».
 8. Кульчицька Г., Герасимець І., Бельський В. (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, Київ) Генезис скелетних і зональних псевдо монокристалів.
 9. Ковальчук М. (Інститут геологічних наук НАН України, Київ), Сукач В. (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України, Київ) Типоморфні особливості золота з кір звітрювання Сурської зеленокам’яної структури.
 10. Дяків В. (Львівський національний університет імені Івана Франка) Мінералого-геохімічні закономірності самоорганізації та еволюції карстових гідрогеологічних систем зони техногенезу соляних родовищ Карпатського регіону.
 11. Shniukova K. (M.P.Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation NAS of Ukraine, Kiev) Inclusions in zircons from volcanic rocks of the Lomonosov submarine massif.
 12. Білоніжка П., Дацюк Ю. (Львівський національний університет імені Івана Франка) Вплив ендогенних процесів на осадове мінералоутворення.
 13. Ковальчук М. (Інститут геологічних наук НАН України, Київ), Фігура Л. ( Інститут геологічних наук НАН України, Київ), Капеліста І. (Національний авіаційний університет, Київ) Золотоносність Могилів–Подільської ділянки та напрямки її подальших досліджень.
 14. Наумко І. (Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львів), Скакун Л. (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів), Бринський Т. (Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львів), Сахно Б. (Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львів)Специфіка газового режиму ефузивних процесів при формуванні андезитів Вигорлат Гутинського вулканічного пасма в Українському Закарпатті.

У п’ятницю 14 вересня доповідали:

 1. Скакун Л., Микитчин В. (Львівський національний університет імені Івана Франка) Мінералогія та умови формування Mn-Fe зруденіння Заваллівського графітового родовища.
 2. Семененко В., Гіріч А., Кичань Н. (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка НАН України, Київ) Структурно-мінералогічна характеристика метеорита з умовною назвою «Велика Балка».
 3. Криницька М. (Національний університет водного господарства та природо­користування, м. Рівне) Речовинний склад бурштиноносних відкладів як індикатор умов бурштинонакопичення.
 4. Клевцов О., Васін А. (Харківський національний університет імені В.Н. Карабіна) Шліховий аналіз четвертинного алювіально-пролювального матеріалу верхів’їв річки Терек (Грузія).
 5. Загнітко В. (ННІ «Інститут геології», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ), Квасниця І.В. (ННІ «Інститут геології», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ), Мороз В. (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка НАН України, м. Київ), Проскурка Л. (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка НАН України, м. Київ) Кристаломорфологія, геохімія та генезис карбонатних утворень Гірського Криму.
 6. Гаценко В. (ІГМР ім. М.П. Семененка НАН України), Андрєєв О. (ННІ «Інститут геології» КНУ ім. Тараса Шевченка) Піроксени порід покрово-киріївського масиву: особливості морфології та хімічного складу.
 7. Шкуренко К. (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка НАН України, Київ) Загальна характеристика тонкозернистої речовини Примітивних хондритів.
 8. Луньов Є. (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, Київ) Пойкілітові нефеліни з маліньїтів Покрово-Киріївського масиву.
 9. МельничукВ. (Національний університет водного господарства та природо­користування, м. Рівне) Критерії прогнозу мідного зруденіння в трапах Волині.
 10. Прокопець В. (Коледж геологорозвідувальних технологій КНУ ім. Т.Шевченко) В краю печер Туркменистану.

Зі стендових доповідей до уваги спільноти було представлено вісім постерів:

 1. Вовк О. (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк), Занкович Г. (Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львів), Наумко І. (Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львів) Про особливості кристаломорфології “мармароських діамантів” з жил у флішових відкладах Кросненської структурно-фаціальної одиниці Українських Карпат (район нового Бескидського тунелю).
 2. Гречановська О., Гречанівський О., Канунікова Л. (Інститут геохімії, мінералогії і рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, м. Київ) Метаміктність цирконів Яструбецького рудопрояву та Азовського Zr-REE родовища (Український щит) за даними рентгенівського аналізу.
 3. Ільченко К. (Інститут геохімії, мінералогії і рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, м. Київ), Гречановська О. (Інститут геохімії, мінералогії і рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, м. Київ), Науменко Є. (Національний науково-природничий музей НАН України, Київ), Старік С. (Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, Київ) Деякі кристалохімічні особливості лужних турмалінів за даними інфрачервоної спектроскопії та рентгентгенівського аналізу.
 4. Ковальчук М. (Інститут геологічних наук НАН України, Київ), Сукач В. (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України, Київ), Вишневський О. (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України, Київ), Неживой С.П. (КП «Південукргеологія», Дніпро) Золото з рудоносних порід Гайчурської ділянки (Західне Приазов’я).
 5. Ковальчук М. (Інститут геологічних наук НАН України, Київ), Сукач В. (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України, Київ), Вишневський О. (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України, Київ) Золотоносність Варварівського і Адамівського рудних полів Верхівцевської зеленокам’яної структури.
 6. Матрофайло М., Лазар В., Король М., Яремчук Я. (Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львів) Морфологія промислових пластів і мінеральний склад неорганічної частини вугілля Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну.
 7. Попп І., Шаповалов М., Мороз П. (Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львів) Мінералогічний та геохімічний аспект проблеми “сланцевого газу” (на прикладі чорних аргілітів Заходу України).
 8. Радченко А. (Видавничий дім “Академперіодика” НАН України, м. Київ) Наукова періодика з мінералогії в Україні: напрями розвитку.

Конференція завершилася обговоренням прослуханих доповідей, де було зазначено, що більшість тем доповідей торкалася лужного магматизму, золотоносності, метеоритів, міді з волинських базальтів.

Окрім того, П.М. Білоніжку та В.В. Прокопця було нагороджено медалями та сертифікатами Українського мінералогічного товариства.

Останній день 15 вересня був присвячений проведенню екскурсії, яка проводилася по вулканічних утвореннях Мукачівського району. Екскурсію відвідало двадцять два учасники конференції.