Магістерські практики

Завдання для проходження магістерської практики для студентів спеціалізації

“Інженерна геологія”

Кожен студент вибирає одну з перерахованих тем  і виконує завдання у вигляді електронного звіту, об’єм – до 12 сторінок. Номер обраного завдання прошу повідомити в групі Практика-2020 (Viber). Під час виконання роботи  необхідно дотримуватись наступного загального плану:

 1. Постановка задачі чи проблеми (опис, висвітлення актуальності, розповсюдження, небезпечності, затребуваності в інженерній геології).
 2. Опис конкретних прикладів (місцевого або глобального значення) з наведенням опису, фотографій, схем, креслень, карт і т.п. ОБОВЯЗКОВО!

Особливу увагу прошу звернути на п.2. Робота студента має бути у формі звіту по проблемі з обґрунтуванням, постановкою задачі і запропонованим способами вирішення. Очевидно, що основний матеріал буде зібраний з і-ту, але прошу вичитати, вникнути, проаналізувати  і привести звіт до солідного, читабельного вигляду. Звіт відправити керівнику практики і бути готовим після перевірки викладачем внести можливі правки чи зміни.

 

Перелік питань

 1. Сейсмічне мікрорайонування. Задачі і основні принципи. Приріст сейсмічності в залежності від властивостей грунтів. Умови будівництва в сейсмічноактивних районах
 2. Електричні методи геофізики при пошуку водоносних горизонтів.
 3. Щільність піску, осадка піщаної основи. Будівництво на пісках.
 4. Пливуни. Умови утворення та заходи боротьби з рухомими пісками.
 5. Глинисті грунти. Властивості глинистих грунтів під дією води. Будівництво на просідних грунтах
 6. Площинний змив і струменева ерозія поверхневих вод. Методи боротьби та зменшення наслідків.
 7. Умови утворення і розвитку карсту. Способи виявлення карсту. Заходи боротьби з ним.
 8. Умови утворення боліт. Будівництво на заболочених територіях.
 9. Суфозійні явища. Завдання інженерно-геологічних досліджень і заходи боротьби з суфозією.
 10. Класифікація зсувів. Умови виникнення зсувного процесу. Заходи боротьби зі зсувами.
 11. Осідання земної поверхні під впливом відкачувань підземних вод або рідких чи газоподібних корисних копалин
 12. Метод статичного зондування при вивченні властивостей грунтів.
 13. Принцип роботи георадара. Задачі в яких застосовують георадар.
 14. Лабораторні вивчення властивостей грунтів в інженерній геології. Основні показники .