Репозитарій

Теми бакалаврських робіт (2023)

Кафедра мінералогії, петрографії і геохімії

Кафедра геології корисних копалин і геофізики

Кафедра екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Кафедра загальної та історичної геології і палеонтології

 

Магістерські роботи (2022 р.)

ОПП “Геологія” другого (магістерського) рівня вищої освіти для здобувачів зі спеціальності 103 Науки про Землю

ОПП “Геологія нафти і газу” другого (магістерського) рівня вищої освіти для здобувачів зі спеціальності 103 Науки про Землю

Ковалко Ганна “Оцінка нафтогазоносності Більче-Волицької зони за результатами комплексних геохімічних досліджень”

Якименко Ігор «Геологічна будова та нафтогазоносність Лопушнянського родовища (Чернівецька область)»

Левицький Володимир «Геологічна будова та нафтогазоносність Верхньомасловецького родовища (Львівська обл.)»

Кулик Роман «Геологічна будова та перспективи нафтогазоносності Боратицької ділянки (Львівська область)»

ОПП “Геохімія і мінералогія” другого (магістерського) рівня вищої освіти для здобувачів зі спеціальності 103 Науки про Землю

Мігунова Я. О. “Петрологічні особливості гранітів-рапаківі Коростенського плутону ” Науковий керівник, доц. Побережська І. В., 2022 р

 

Магістерські роботи (2021 р.)

ОПП “Геологія” другого (магістерського) рівня вищої освіти для здобувачів зі спеціальності 103 Науки про Землю

Карнаухова Любава “Геологічна будова та походження Бовтиської структури”

ОПП “Геологія нафти і газу” другого (магістерського) рівня вищої освіти для здобувачів зі спеціальності 103 Науки про Землю

ОПП “Геохімія і мінералогія” другого (магістерського) рівня вищої освіти для здобувачів зі спеціальності 103 Науки про Землю

Віняр В. Л. Геологія та особливості речовинного складу носачівського апатит-ільменітового Родовища (Корсунь-Новомирородський плутон Український щит). Науковий керівник, доц. Словотенко Н. О., 2021 р.
Ковтун А. Ю. Типоморфізм алмазу і його мінералів-супутників з кімберлітів північно-східної Анголи (на прикладі трубки Катока). Науковий керівник, доц. Бекеша С. М., 2021 р.
Петрівський П. В. Особливості геологічної будови та речовинного складу Кузинського родовища доломіту. Науковий керівник, доц. Костюк О. В., 2021р.
Шкабара М. І. Літологічні особливості геологічних пам’яток національного парку “Кременецькі гори”. Науковий керівник, доц.Побережська І. В., 2021 р.