ПРОБЛЕМИ ГЕОЛОГІЇ ФАНЕРОЗОЮ УКРАЇНИ

Львівський національний  університет імені Івана Франка

Геологічний факультет

Кафедра історичної геології та палеонтології

ХІ Всеукраїнська наукова конференція

“Проблеми геології фанерозою України”

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у ХІ Всеукраїнській науковій конференції “Проблеми геології фанерозою України”, що присвячена Дню Університету і пам’яті першого українського геолога Юліана Медведського (1845–1918).

 

Конференція відбудеться 10–12 жовтня 2018 р. у м. Львів.

Місце проведення: геологічний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка,

м. Львів, вул. Грушевського, 4, 1 пов., ауд. 123.

 

Запланована наступна тематика ХІ Всеукраїнської наукової конференції “Проблеми геології фанерозою України”:

– методи комплексних стратиграфічних досліджень фанерозою України;

– зональна стратиграфія і детальна кореляція відкладів провінцій горючих корисних копалин;

– стратифіковані рудні і нерудні формації твердих корисних копалинУкраїни;

– палеонтологія: сучасність і майбутнє.

 

Організатор конференції – кафедра історичної геології та палеонтології ЛНУ ім. І. Франка.

 

Співголови організаційного комітету:

 

Гожик П.Ф. – акад. НАН України, д.геол.-мін.н., директор Інституту геологічних наук НАН України, Київ;

Гладишевський Р.Є. – член-кор. НАН України, д.х.н., проф. ЛНУ ім. І. Франка;

Павлунь М.М. – д.геол.н., проф., декан геол. факультету ЛНУ ім. І. Франка;

Лещух Р.Й. – д.геол.-мін.н., проф., зав. кафедрою історичної геології та палеонтології ЛНУ ім. І. Франка.

 

Члени організаційного комітету:

 

Березовський А.А. – д.геол.н., доц., декан геолого-екологічного ф-ту Криворізького національного університету, Кривий Ріг (за згодою);

Гребенщикова Н.В. – д.геол.-мін.н., доц. кафедри загального землеустрою, Придністровський державний університет Т.Г. Шевченка, м. Тирасполь, (за згодою);

Дикань Н.І. – д.геол.н., пров.н.с. ІГН НАН України, м. Київ (за згодою);

Даценко Л.М. – д.геол.н., проф., зав. кафедрою фізичної географії і геології Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького, Мелітополь, (за згодою);

Іванік М.М. – д.геол.-мін.н., проф., зав. відділом стратиграфії і палеонтології мезозойських відкладів ІГН НАН України, Київ (за згодою);

Крупський Ю.З. – д.геол.н., проф., ЛНУ ім. І. Франка;

Манюк В.В. – к. геол.н., доц., доц. кафедри геології і гідрогеології, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпро (за згодою);

Матвєєв А.В. – д. геол.н., доц., зав. кафедри геології, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків (за згодою);

Огар В.В. – д. геол.н., проф., Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Київ (за згодою);

Ольштинська О.П. – д. геол.н., проф. ІГН НАН України, м. Київ (за згодою);

Полєтаєв В.І. – д. геол.-мін.н., с.н.с., ІГН НАН України, м. Київ (за згодою);

Удовиченко М.І. – к. геол.-мін.н., доц., почесний проф., Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Старобільськ (за згодою)

Якушин Л.М. – д. геол.н., голов.н.с. ДП “Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості” НАК “Нафтогаз України”, м. Вишневе, Київська обл. (за згодою);

Гоцанюк Г.І. – к. геол.н., доц. ЛНУ ім. І. Франка;

Данилів А.Я. – к. геол.н., зав. Палеонтологічним музеєм ЛНУ ім. І. Франка;

Маслун Н.В. – к. геол.-мін.н., провідн.н.с., ІГН НАН України, м. Київ (за згодою);

Шайнога І.В. – к. геол.н., доц. ЛНУ ім. І. Франка;

Мар’яш І.М. – к. геол.н., зав. лаб., ЛНУ ім. І. Франка.

Спільник Г.В. – інженер, ЛНУ ім. І. Франка.

 

Заявки для участі у ХІ Всеукраїнській науковій конференції “Проблеми геології фанерозою України” (див. форму) та тези доповідей надсилати до 15.09.2018 р. на електронну скриньку hgp.dep.geology@lnu.edu.ua

 

Форми доповідей: усна та стендова.

Робочі мови: українська, англійська.

 

До початку роботи ХІ Всеукраїнської наукової конференції буде видано окремий збірник матеріалів “Проблеми геології фанерозою України”