Десяті наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка

З 8 по 11 вересня 2016 р. на базі спортивно-оздоровчого табору “Карпати” Львівського національного університету імені Івана Франка (с. Карпати Мукачівського р-ну Закарпатської обл.) відбулися Десяті (ювілейні) наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка.

У роботі читань взяли участь представники з різних вищих навчальних закладів та наукових установ: Львівського, Київського, Рівненського національних університетів, Коледжу геологорозвідувальних технологій (Київ); інститутів НАН України – Геології і геохімії горючих копалин (Львів), Геологічних наук (Київ), Геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка (Київ), Прикладної фізики (Суми).

Загалом в роботі наукових читань взяли участь 35 учасників, серед них – 10 докторів і 9 кандидатів наук. Програма наукових читань передбачала 24 усних і 26 стендових доповідей. На трьох засіданнях конференції заслухано 19 усних та продемонстровано 16 стендових доповідей.

11 вересня для учасників конференції було проведено геологічну екскурсію долиною р. Визниця (два кар’єри с. Кленовець та кар’єр с. Клочки), де відслонені лавові потоки андезитобазальтів неогенового віку.


Матеріали Десятих наукових читань ім. акад. Є. Лазаренка