Методи картування складнодислокованих територій

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної та історичної геології і палеонтології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Рекомендована література

1. Лукієнко О. І., Вакарчук С. Г., Кравченко Д. В. Структурно-парагенетичний аналіз (на тектонофаціальній основі): Кн. 1. Епізона. Київ. 2014. 206 с. http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/Lukienko_Vakarchuk_Kravchenko.pdf.

2. Моделювання геодинамічних процесів: курс лекцій для студентів-магістрів геологічного факультету напряу підготовки 8.04010301 – геологія / М.М. Хом’як, Л.М. Хом’як. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. 95 с.

3. Спеціальні методи в геології: навчальний посібник / за загальною редакцією І.Д. Багрія, В.І. Альохіна. Покровськ : ДВНЗ «ДонНТУ», 2017. 215 с.

4. Шевчук В. В., Кузь І.С., Юрчишин А.С. Тектонофізичні основи структурного аналізу : навчальний посібник. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. 124 с.

5. Шевчук В. В., Лавренюк М. В. , Кравченко Д.В. Основи структурного аналізу : підручник. К.: Вид.-полігр. центр “Київський університет”, 2013. 287с.

6. Boyer S. E., Elliott D. Thrust systems. Bulletin of the American Association of Petroleum Geologists, 1982. 66(9), 1196–1230. Режим доступу: https://doi.org/10.1306/03B5A77D-16D1-11D7-8645000102C1865D

7. Festa A., Pini G. A., Ogata K., Dilek Y. Diagnostic features and field-criteria in recognition of tectonic, sedimentary and diapiric mélanges in orogenic belts and exhumed subduction-accretion complexes. Gondwana Research, 2019.74, 7–30. Режим доступу: https://doi.org/10.1016/j.gr.2019.01.003

8. Fossen H. Structural Geology (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press. 2016. 450 р. Режим доступу: https://doi.org/10.1017/9781107415096;

https://www.cambridge.org/core/books/structural-geology/4F99FE5530610FB31EAA89FB0E9865EF (для видання 2010)

9. McClay K. R. Glossary of thrust tectonics terms. In K. R. McClay (Ed.), Thrust Tectonics.. London: Chapman and Hall. 1992. pp. 419–433.

10. Ramsay J.G., Lisie R.G. The technigues of modern structural geology. Vol.3. Application of continuum mechanics in structural geology. Elsevier, 2000. P.701–1061.

Силабус: на 2023-2024 навчальний рік

Завантажити силабус