Програмні цілі та завдання кафедр

02.06.2021 | 13:59

Програмні цілі та завдання кафедри Геології корисних копалин і геофізики (2021)

Програмні цілі та завдання кафедри Загальної та історичної геології і палеонтології (2021)

Програмні цілі та завдання кафедри Мінералогії, петрографії та геохімії ЛНУ (2021)

Програмні цілі та завдання кафедри екологічної та інженерної геологіїі і гідрогеології (2021)