Заліки-весна-2020, оформлення

28.04.2020 | 12:33

Тут ви знайдете інформацію про заліки на весняну сесію на геологічному факультеті (перелік і терміни)

Кроки формування відомостей під час заліково-екзаменаційної сесії:

  1. Викладач проставляє бали поточної успішності в електронному журналі Особистого кабінету.
  2. Після проставлення всіх балів за поточну/ підсумкову успішність викладач закриває електронний журнал успішності. Далі необхідно згенерувати відомість ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ УСПІШНОСТІ (заліку, екзамену)->Права кнопка мишки->Зберегти як->Вказати папку . Відкрити збережені відомомсті в Excel і зберегти їх як excel 97-2003.
  3. Викладач формує заповнену відомість та завантажує її на комп’ютер/ноутбук/телефон.
  4. Протягом двох робочих днів від дати проведення екзамену/диф.заліку/заліку файл відомості викладач надсилає(у форматі excel ) відповідальній особі деканату відповідного факультету (із корпоративної пошти lnu.edu.ua).
  5. Відповідальна особа на факультеті друкує відомості, реєструє їх та передає на підпис декану. Підпис декана завіряється печаткою факультету (Додаток 1. Перелік відповідальних осіб).
  6. Відповідальна особа надсилає відомості в форматі Excel до АСУ ВНЗ Сигма (назва відомості формується за зразком 15_001, 15_002, де 15 – код факультету).
  7. Після завершення карантину кожен викладач зобов’язаний звернутись в деканат відповідного факультету для проставлення підпису у відомості, яка була ним надіслана.
  8. Розбіжності в оцінках у системі Деканат та надісланих відомостях в форматі excelне допустимі. Студенти слідкують за своїми оцінками через Особисті кабінети. Оцінки із системи Деканат автоматично потрапляють в додаток до диплома європейського зразка.