Ревіталізація Палеонтологічного збірника

03.05.2023 | 15:11
За наказом Міністерства освіти і науки України №491 від 27.04.2023 р.  Палеонтологічний збірник, що видається геологічним факультетом ЛНУ ім. І. Франка, внесли до Переліку наукових фахових друкованих (електронних) періодичних видань України категорії “Б”!
“Палеонтологічний збірник” заснований 1961 року Львівським геологічним товариством Львівського національного університету імені Івана Франка за ініціативою академіка О. Вялова. Цей збірник – єдине фахове видання в Україні в царині палеонтології та біостратиграфії, де публікують праці з актуальних проблем палеонтології, тафономії, палеоекології, біостратиграфії верхнього докембрію, палеозою, мезозою, кайнозою України; наукову хроніку; палеонтологічну інформацію про різні групи давніх організмів; праці з актуальних проблем регіональної стратиграфії. Станом на 2022 рік вийшло друком 54 номери “Палеонтологічного збірника” і 60 його випусків, що містять понад 1 170 статей на різноманітні палеонтологічні та стратиграфічні теми. З 1961 по 2020 рік Палеонтологічний збірник був єдиним фаховим виданням України, де друкували результати палеонтологічних досліджень аспіранти і науковці України. Після недовгої перерви (2021-2022 рік) збірник знову у переліку фахових видань!
Вітаємо колег, членів редколегії і всіх, хто долучився до відновлення єдиного палеонтологічного видання України у списку фахових видань!