МАКОВСЬКИЙ Юрій Станіславович

Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-83

Наукові інтереси

Тектоніка і вугленосність Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну; проблема підземної газифікації вугілля. Геолог. формації нижнього докембрію Укр. щита.

Курси

Вибрані публікації

Передумови утворення вугільних покладів Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну. Вісник Львівського університету, сер. геологічна, вип. 17, 2003р., с.107-114.

Біографія

Народився 28.V.1952р. у с. Східниця Дрогобицького р-ну Львів. обл. 1974р. закінчив геол. ф-т Львів. ун-ту. У 1974-77р.р. – геолог Львів. геол. експедиції. У 1977-80р.р. – інженер-геолог Львів. філії Ін-ту “Укржитлоремпроект”. У 1980-84р.р. – інженер-геолог, 1984-91р.р. – мол. наук. співроб., 1991-2000 – наук. співроб. ІГГГК НАН України. У 1988р. закінчив аспірантуру Ін-ту геології та геохімії АН УРСР. У 1991р. захистив дисертацію по темі “Мінералого-технологічна характеристика спелевого графіту та можливості його промислового використання”. З 2000р. – доц. каф. заг. геології Львів. ун-ту. Автор і співавтор бл. 30 наук. праць.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!