Новини

Теми для дистанційного навчання

16.03.2020 | 21:53

ПЕРЕЛІК ТЕМ
для дистанційного навчання на термін дії карантину на геологічному факультеті
 
Кафедра мінералогії, петрографії і геохімії
Літологія, викл.Костюк О.В.
 
Кафедра екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Курс, група

Назва предмету

Тема

ГЛЕ-41

Методи еколого-геологічних досліджень (Кремінь Н.Ю.)

(Лекції) Тема 1 Тема 2 Тема 3
Практична робота

ГЛЕ-51
Основи менеджменту в екотуризмі та геомаркетинг (Кремінь Н.Ю.)
(Лекції) Тема 4 Тема 5 Тема 6

ГЛЕ-51

Екологічна гідрогеологія (Бучацька Г.І.)
 

(Лекції) Тема 4 Тема 5 Тема 6
Практична робота ДСанПіН 2.2.4-171-10   Хімсклад, варіанти

ГЛЕ-51
Екологічна геологія (Сливко Є.М.)
ЕГ-Тема4 ЕГ-Тема5

ГЛЕ-51
Управління природоохоронною діяльністю (Сливко Є.М.)
УПД-Тема 5 УПД-Тема 6

ГЛЕ-51
Основи екскурсознавства (Кремінь Н.Ю.)
(Лекції) Тема 5 Тема 6...

Читати »