НІКОЛЕНКО Анатолій Євгенович

Телефон (робочий): (032) 239-41-42

Наукові інтереси

Мінералого-генетичні, геохімічні і термобарогеохімічні особливості рідкіснометального (Калба-Наримська зона, П- Сх. Якутія) і золотого (Муйський рудний р-н, Гурбейське рудне поле, РФ, Мізекське рудне поле, Казахстан, Східно-Юріївське рудне поле, родовище Сауляк Україна) зруденіння.

Вибрані публікації

1. Фізико-хімічні умови та послідовність формування руд Східно-Юріївського родовища (за даними вивчення включень у мінералах) (Мін. Зб. №48’95. Вип. 1. Львів. 1995, співавт. Попівняк І.В., Пізнюр А.В. та ін.).
2. Мінералого-парагенетичний аналіз руд Рахівського золоторудного району (Зб. „Наукові основи прогнозування, пошуків та оцінки родовищ золота” /матеріали міжнар. наук. конф./ Львів. 1999, співавт. Попівняк І.В., Ніколенко П.М. та ін.).
3. Особливості фізико-хімічних умов мінералоутворення Ювілейного рудного вузла(Зб. праць конф. „Геологічна наука та освіта в Україні на межі тисячоліть: стан, проблеми, перспективи” Львів. 2000, співавт. Ніколенко П.М.).

Біографія

(30.V.1947, м. Львів) – інженер-геолог. Закінчив геол. ф-т Львів. ун-ту (1970). З 1970 – ст. технік-геолог, 1971–75 – інженер-геолог Алтайської ПЗЕ Білогорської ВГРЕ ВКГУ, 1976–78 – нач. пошукового загону Миролюбовської та Асубулакської ПЗП Усть-Каменогорської ГРЕ ВКГТУ. Працював у НДС геол. ф-ту Львів. ун-ту на посадах: ст. інженера (1978), мол. наук. співроб. (1979–86), наук. співроб. (1987–88) та ст. наук. співроб. (1989–99). З 2000 ст. інженер лаб. фіз. методів досліджень каф. фізики Землі Львів. ун-ту.