ЛЯХОВ Юрій Васильович

Науковий ступінь: доктор геолого-мінералогічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-44-36

Наукові інтереси

Геолого-генетична типізація золоторудних родовищ, термобарогеохімія золоторудних родовищ.

Курси

Вибрані публікації

Монографії: «Термобарогеохімія золота» (1995), «Геолого-генетичні типи золоторудних родовищ України» (2004).
Підручники:  «Геологія корисних копалин» (2012).
Статті: Деякі рудноформаційні аспекти термобарогеохімічних досліджень золоторудних родовищ України і прогнозно-металогенічні наслідки (2012); Термобарогеохимические исследования месторождений золота Украины: рудноформационная типизация и металлогенические исследования (2010)

Біографія

Народився 1935 р у м.Харків. Закінчив геол.ф-т Львів.ун-ту (1958). У 1958-61 інженер-геолог Комплексної геол.експедиції Читин.геол.управління (потім Читин.філія ЦНУГРІ) і Волин.експедиції Львів.геол.т-ва при Львів.ун-ту, 1961-63 наук.співроб. ІГКК АН УРСР у Львові. 1963-76 наук.співроб.наук.-досл.сектора, з 1976 доц., а з 1988 проф.каф. корисних копалин Львів.ун-ту.

Проекти

Ціла низка проектів з держбюджетних науково-дослідних фундаментальних тем МОН України, зокрема:

  1. «Термобарогеохімія золоторудних формацій Українського щита і металогенічні наслідки» (2010-2013 рр.)
  2. «Фізико-хімічні умови і зональність розвитку золоторудних формацій України»(2008-2010 рр.)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!