Звітна наукова конференція геологічного факультету за 2018 рік

05.02.2019 | 09:15

 

П  Р  О  Г  Р  А  М  А

ЗВІТНОЇ  НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

ГЕОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЛНУ ім.І. ФРАНКА

ЗА 2018 РІК

 

СЕКЦІЯ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК

Аудиторія 219, вул. Грушевського, 4

Керівник секції – проф. Павлунь М.М.

Секретар секції – доц. Генералова Л.В.

П л е н а р н е  з а с і д а н н я – 5 лютого, 11 год 00 хв

 1. Мінералогічні дослідження в Геологічній службі України. Проф. Матковський О.І.
 2. Геологічна будова та перспективи нафтогазоносності піднасуву Покутсько-Буковинських Карпат. Проф. Крупський Ю.З.
 3. Актуальні завдання досліджень тектоніки Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну. Доц. Маковський Ю.С.
 4. Підсумки наукової діяльності геологічного факультету у 2018 р.

Проф. Павлунь М.М.

 

ПІДСЕКЦІЯ ЗАГАЛЬНОЇ, РЕГІОНАЛЬНОЇ ТА ІСТОРИЧНОЇ ГЕОЛОГІЇ, ГЕОЛОГІЇ КОРИСНИХ КОПАЛИН Й ГЕОЕКОЛОГІЇ ТА ГІДРОГЕОЛОГІЇ

Аудиторія 219, вул. Грушевського, 4

Керівник секції – проф. Павлунь М.М.

Секретар секції – доц. Кремінь Н.Ю.

П е р ш е  з а с і д а н н я – 6 лютого, 11 год 00 хв

 1. Регіональна і проміжна зональність зруденіння гідротермального класу. Проф. Павлунь М.М.
 2. Структурні парагенезиси Латорицько-Стрийської зони (басейн р. Пиня, Українські Карпати). Доц. Генералова Л.В.
 3. Використання морфометричних індексів у вивченні неотектонічних рухів (на прикладі Українських Карпат). Доц. Хом’як Л.М.
 4. Роль поперечних структур у формуванні орогену Укр.Карпат.    асис. Богданова М.І.
 1. Постмагматичні процеси гіпабісального комплексу Вишківського рудного району Закарпаття. Доц. Гайовський О.В.
 2. Металогенія золота північно-західної частини Мармароського кристалічного масиву. Доц. Ціхонь С.І.
 3. Діагностика та картування зони насуву між скибами Параски та Зелем’янки у межах Гребенівського навчального полігону (Скибова зона Карпат). Асист. Шваєвський О.В., асист. Богданова М.І.
 4. Петрофізичні властивості кембрійських порід-колекторів, розкритих свердловинами Глинянська – 1 і Володимирівська – 1 (Волино-Поділля). Інж. Федчун Г.С.

 

Д р у г е  з а с і д а н н я – 7 лютого, 14 год 00 хв

 1. Оцінка сприятливості геологічного середовища центральної частини Львова для підземного будівництва. Доц. Волошин П.К.
 2. Особливості вивчення шахтних відвалів з метою їхнього подальшого використання у різних галузях промисловості. Доц. Волошин П.К.,доц. Кремінь Н.Ю., асист. Книш І.Б.
 3. Інженерно-геологічні та гідрогеологічні умови розвитку техногенно-активізованого соляного карсту та варіанти відновлення спелеотерапії, видобутку кам’яної солі та переробки розсолів в межах Солотвинського родовища. Доц. Дяків В.О.
 4. Зміни в геологічному середовищі України під впливом сільськогосподарського виробництва. Доц. Сливко Є.М.
 5. Поверхневі води як джерело парникових газів. Ст. викл. Ніколенко П.М.

 

ПІДСЕКЦІЯ МІНЕРАЛОГІЇ, ПЕТРОГРАФІЇ, ФІЗИКИ ЗЕМЛІ

Аудиторія 242, вул. Грушевського, 4

Керівник секції – проф. Матковський О.І.

Секретар секції – доц. Побережська І.В.

П е р ш е  з а с і д а н н я – 6 лютого, 11 год 00 хв

 1. Літологія та умови формування карбонатних відкладів сарматського віку Товтрової гряди. Доц. Побережська І.В., асист. Білик Н.Т., доц. Борняк У.І.
 2. Літолого-структурні особливості розрізу межі верхня крейда-палеоген тилової частини насуву скиби Параска в районі с. Коростів. Доц. Костюк О.В.
 3. Травертинові комплекси Середнього Подністер’я: речовинний склад та особливості формування Доц. Побережська І.В., асист. Білик Н.Т., доц. Борняк У.І.
 4. Принципи і методи прогнозування родовищ діамантів. Доц. Бекеша С.М.
 5. Вплив ендогенних процесів на формування мінерального складу відкладів осадових порід. Доц. Білоніжка П.М., асист. Дацюк Ю.М.
 6. Нові геотуристичні об’єкти Львівщини. Зав. музеєм Бучинська А.В.
 7. Танталоніобати в LCT-пегматитах родовища Жовта Річка (Кіровоградська обл.). Доц. Скакун Л.З., ас. Карелов Р.І.
 8. Мінеральні асоціації та умови формування амфіболів у метаморфічих породах Гайворонського масиву (Середнє Побужжя). Доц. Скакун Л.З., асист. Мороз Є.С.

 

Д р у г е  з а с і д а н н я – 7 лютого, 14 год 00 хв

 1. Мінерали – індикатори процесів змішування магм та асиміляції в пліоценових магматичних системах Закарпаття. Доц. Скакун Л.З.
 2. Серпентин як індикатор геодинамічних умов перетворення офіолітів (Басейн р. Велика Уголька). Доц. Степанов В.Б.
 3. Популяції самородної міді в масивних базальтах ратненської світи (за результатами рентгенівської томографії). Доц. Скакун Л.З., асист. Мисяк І.М.
 4. Досвід використання системи управління навчанням MOODLE у викладанні геохімії. Доц. Словотенко Н.О.
 5. Парагенезиси оксидів мангану в молодих розломних зонах Заваллівського графітового родовища. Доц. Скакун Л.З., студ. Микитчин В.В.
 6. Моделювання траєкторій напружень для гірського масиву в зоні тектонічного розлому. Доц. Скакун Л.З., доц. Хом’як Л.М., доц. Хом’як М.М.
 7. Використання MEMS акселерометра в сейсмічних дослідженнях. асист. Дацюк Ю.Р.
 8. Використання програмного забезпечення Neuralog для оцифрування каротажних кривих. доц. Віхоть Ю.М.

  

Декан геологічного факультету, проф.                                         М. М. Павлунь