Звітна конференція геологічного факультету 1-3 лютого 2017

30.01.2017 | 17:40

СЕКЦІЯ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК

Аудиторія 219, вул. Грушевського, 4

 Керівник секції – проф. Павлунь М. М.

Секретар секції – доц. Генералова Л. В.

П л е н а р н е  з а с і д а н н я  1  л ю т о г о, 11  год. 00 хв.

 1. Стан реалізації задуманих та розпочатих Євгеном Лазаренком  наукових праць з мінералогії України. проф. Матковський О. І.
 2. Мінерагенічні і термобарогеохімічні аспекти діагностики золоторудних формацій. проф. Павлунь М. М.
 3. Значення біостратиграфічних досліджень при пошуках нафти і газу. проф. Лещух Р. Й.
 4. Нове бачення геологічної будови і перспектив нафтогазоносності Західного нафтогазоносного району. проф. Крупський Ю. З.
 5. Палеоботаніка вугілля. проф. Узіюк В. І.
 6. Особливості флюїдизатної експлозивної діяльності у Передкарпатті. проф. Яценко Г. М.
 7. Підсумки наукової діяльності геологічного факультету у 2016 р. проф. Павлунь М. М.

 

ПІДСЕКЦІЯ ЗАГАЛЬНОЇ, РЕГІОНАЛЬНОЇ ТА ІСТОРИЧНОЇ ГЕОЛОГІЇ І ГЕОЛОГІЇ КОРИСНИХ КОПАЛИН

Аудиторія 219, вул. Грушевського, 4

 Керівник секції – проф. Лещух Р. Й.

Секретар секції – доц. Гоцанюк Г. І.

П е р ш е  з а с і д а н н я  2  л ю т о г о, 11  год. 00 хв.

 1. Фаціальні ряди відкладів – ознаки конседиментаційної тектоніки Укранських Карпат. доц. Хом’як Л.М.
 2. Головні золотоносні структури Мармароського кристалічного масиву. доц. Ціхонь С. І.
 3. Флюїдизатно-експлозивне породо- і рудоутворення як новий напрям структурно-металогенічних досліджень в Україні. асист. Гайовський О. В.
 4. Умови формування перидотитів мезозойських офіолітів Угольського комплексу. доц. Генералова Л.В.
 5. Cтратиграфічне поширення юрських головоногих молюсків Пенінської зони Українських Карпат. доц. Гоцанюк Г. І.
 6. Фітомаса кам’яновугільної екзотики верхньокрейдових відкладів стрийської світи Скибової зони Українських Карпат. доц. Шайнога І. В.
 7. Закономірності розподілу груп викопної фауни по фаціальним зонам палеобасейну силуру Поділля. Зав. музеєм Данилів А. Я.
 8. Тафономічні особливості осадконагромадження неогенових відкладів південно-західного краю Волино-Поділля. асп. Салінська Г. В.
 9. Генетичні класифікації конкрецій кременів крейди західної частини Східно-Європейської платформи. доц. Крижевич С. С.
 10. Унікальне місцезнаходження міоценової біоти в центрі Львова. доц. Іваніна А. В.

 

ПІДСЕКЦІЯ МІНЕРАЛОГІЇ, ПЕТРОГРАФІЇ, ФІЗИКИ ЗЕМЛІ, ГЕОЕКОЛОГІЇ ТА ГІДРОГЕОЛОГІЇ

Аудиторія 242, вул. Грушевського, 4

 Керівник секції – проф. Матковський О. І.

Секретар секції –  доц. Побережська І. В.

П е р ш е  з а с і д а н н я  3  л ю т о г о, 11  год. 00 хв.

 1. Кристаломорфологія і фізичні особливості діамантів України. доц. Бекеша С. М.
 2. Використання інваріантів напружень для комп’ютерного моделювання геомеханічних процесів. доц. Фурман В. В., доц. Хомяк М. М., доц. Хомяк Л. М.
 3. Роль мінералогічних досліджень у вивченні умов формування флішу Скибової зони Українських Карпат. доц. Білоніжка П. М., асист. Дацюк Ю. Р., асист. Шваєвський О. В.
 4. Нові знахідки пумпеліїту у вулканічних породах Закарпаття. доц. Побережська І. В., асист. Білик Н. Т., доц. Степанов В. Б.,
 5. Ізотопна система сульфуру в процесі становлення гідротермальної системи Берегівського рудного поля. доц. Словотенко Н. О., доц. Скакун Л. З., асп. Бринська К. В.
 6. Сульфати цинку в сучасних натічних агрегатах гірничих виробок Мужієвського родовища. доц. Скакун Л. З., студ. Остапчук Ю. Я.
 7. Ознаки змішування карбонатитового та базальтового розплаву при становленні андезито-базальтів Вигорлат-Гутинської гряди. доц. Скакун Л. З., асп. Бринський Т. Б., наук. спів роб. Мікош Т. Н.
 8. Розподіл самородної міді у базальтах ратненської світи (за результатами рентгенівської томографії). доц. Скакун Л. З., інж. Мисяк І. М.
 9. Ізотопний склад Pb галеніту із родовищ Нагольного кряжу. інж. Цільмак О. В., інж. Шумлянський Л. В., доц. Скакун Л. З.

  

Д р у г е  з а с і д а н н я  6  л ю т о г о, 11  год. 00 хв.

 1. Екологічне інспектування в Україні. доц. Сливко Є. М.
 2. Природні камені фундаменту та мурувань Свіржського замку на Львівщині. доц. Борняк У. І.
 3. Інженерно-геологічна характеристика порід лесово-грунтової серії опорного розрізу Глиняни. доц. Волошин П. К., зав. лаб. Кремінь Н. Ю.
 4. Перезволоження та сольове руйнування пам’яток архітектури м. Львова. доц. Волошин П. К.
 5. Дисипативні та консервативні системи розвитку та пригнічення техногенно-активізованого карсту соляно-глинистих відкладів Карпатського регіону. доц. Дяків В. О.
 6. Карбонатно-кальцієва система в природних водах басейну  Дністра (на прикладі лівих приток верхньої і середньої течії) як чинник формування їхнього хімічного складу. ст. викл. Ніколенко П. М.
 7. Охорона підземних вод від забруднення і виснаження – найголовніше завдання сьогодення кожної людини. доц. Харкевич В. В.

 

Декан геологічного факультету

професор                                                                        Павлунь М. М.