Конференція СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИДОБУТКУ, ОБРОБКИ І ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНОГО КАМІННЯ

13.06.2018 | 13:46

Міжнародна науково-практична конференція

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИДОБУТКУ, ОБРОБКИ І ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНОГО КАМІННЯ

8-9 листопада 2018 р.

м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Співголови:

Лисенко О.Ю., доктор філософії в технічних науках, директор Державного гемологічного центру України

Сідорко В.І., доктор технічних наук, директор ДП «Інженерно-виробничий центр «Алкон» Національної академії наук України

Нестеровський В.А., доктор геологічних наук, професор Київського університету імені Тараса Шевченка

Вчений секретар:

Гелета О.Л., кандидат геологічних наук, заступник директора Державного гемологічного центру України, доцент Київського національного університету будівництва та архітектури

Члени оргкомітету:

Захарченко П.В., кандидат технічних наук, професор Київського національного університету будівництва та архітектури

Пегловський В.В., кандидат технічних наук, провідний інженер ДП «Інженерно-виробничий центр «Алкон»

Шевченко С.В., кандидат геологічних наук, доцент Національного гірничого університету

Богдасаров М.А., доктор геологічних наук, професор Брестського державного університету ім. О. С. Пушкіна (Білорусь)

Маркантоніо Рагоне, архітектор, INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE CARRARA S.P.A. (Італія)

 

програма конференції

08 листопада 2018 р.:

930-1000 – реєстрація учасників конференції (аудиторія № 104,          І поверх);

1000-1800 – відкриття конференції і заслуховування доповідей, робота на виставкових стендах (перерва – 1300-1400);

1800-1900 – підведення підсумків конференції.

09 листопада 2018 р.: пізнавально-екскурсійна програма, обговорення доповідей у форматі Be-to-Be.

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

м. Київ, вул. Васильківська, 90

Навчально-науковий інститут «Інститут геології»

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

аудиторія № 104, І поверх

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, російська, англійська.

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ

04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 38-44, Державний гемологічний центр України

Телефони для зв’язку:

(+38 044) 492-93-28, (+38 066)-787-61-85 – Гелета Олег Леонтійович

(+38 044) 586-20-74– Пегловський В’ячеслав Віталійович

(+38-097) 801-05-95 – Нестеровський Віктор Антонович

Email: olgel@gems.org.ua, gem_stone@ukr.net

 

До участі в конференції запрошуються викладачі, наукові працівники, аспіранти, студенти університетів та науково-дослідних закладів, співробітники геологорозвідувальних, гірничодобувних, каменеобробних, дизайнерських, архітектурно-будівельних, художньо-ювелірних та інших організацій.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Обсяг – до 5 повних сторінок формату А4.

Редактор – Microsoft Word, міжрядковий інтервал – 1,0; шрифт – Times New Roman; розмір шрифту – 12 pt. Абзац – 5 знаків, без переносів.

Поля: всі – 2,0 см.

  1. Мова матеріалів: українська, російська або англійська.
  2. Структура матеріалів:

– УДК;

– назва статті українською, російською і англійською мовами;

– П. І. Б. авторів українською, російською і англійською мовами;

– номер ORCID авторів (за наявності);

– анотація українською, російською і англійською мовами;

– ключові слова (не більше 7 слів) українською, російською і англійською мовами;

– текст статті;

– відомості про кожного автора українською, російською і англійською мовами, у яких вказується: прізвище, ім’я та по батькові; науковий ступінь, вчене звання; місце роботи і посада; службова адреса; номер телефону, e-mail;

– список літератури.

  1. Малюнки (у форматі JPG) і таблиці (вертикальне розташовання) повинні мати назву і посилання на них у тексті статті.

8-9 листопада 2018 р.

м. Київ