ЯЦЕНКО Герман Михайлович

Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералогічних наук

Вчене звання: ст. наук. співробітник

Телефон (робочий): (032) 239-44-36

Наукові інтереси

Металогенія, флюїдизатно-експлозивне породо- і рудоутворення, докембрійські комплекси давніх щитів.

Курси

Вибрані публікації

Монографії: «Алмазоносные формации и структуры Юго-Западной окраины Восточно-Европейской платформы. Опыт минерагении алмаза» (2002), «Месторождения золота в гнейсовых комплексах докембрия Украинского щита» (1998), «Металогенія золота протоплатформних структур Українського щита» (2009). Статті: «Алмазоносні формації фанерозою Волині (2006), Флюїдизатно-експлозивні та кластитові формації докембрію Українського щита (2009).

Біографія

Народився у 1935 році (м. Харків). Закінчив геол.ф-т Львів.ун-ту (1957), аспірантуру (1965). У 1957-64 нач.партії Бурят. геол. управління (м.Улан-Уде); 1965-66 нач. Пд.-Бузької геол.партії; 1966-67 заст.нач. Забайкал. експедиції; 1967-79 ст.наук. співроб. НДЧ Львів.ун-ту; 1979-94 зав. Галузевої лаб. речовинного складу рудоносних формацій; 1994-98 заст. директора Ін-ту геології та мінералогії золота, кольорових металів і алмазів при Львів.ун-ті; 1998 гол. наук. співроб. 2005 р і до цього часу професор кафедри геології корисних копалин.

Проекти

Ціла низка проектів з держбюджетних науково-дослідних фундаментальних тем МОН України, зокрема:
1. “Флюїдизатно-експлозивне породо- і рудоутворення на платформах (на прикладі південно-західної окраїни Східноєвропейської платформи)”
2. „Дослідження флюїдизатно-експлозивних формацій для встановлення критеріїв пошуків зруденіння мантійного походження на Українському щиті”
3. ”Мантійний флюїдизм і формування родовищ корисних копалин України”

Нагороди

Пам’ятний знак ім. А.І. Лутугіна «За заслуги у розвідці надр», медаль В.І. Лучицького Держгеолслужби України.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!