УЗІЮК Василь Іванович

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-47-32

Наукові інтереси

1. Генезис вугілля і вугільних пластів.
2. Вихідний вуглетворний рослинний матеріал.
3. Мікропалеоботаніка вугілля.
4. Склад, якість, метаморфізм, напрямки використання вугілля.
5. Детальна стратиграфія, пошарова кореляція і синоніміка вугільних пластів.
6. Газоносність вугільних пластів і басенів.
7. Генетичні зв’язки у походженні нафти, газу і вугілля.
8. Геологічна будова вугільних басейнів і нафтогазоносних провінцій.

Курси

Вибрані публікації

1.Корреляция угленосных отложений и угольных пластов в Донецком бассейне. Опыт применения различных методов. (под ред. А.В. Македонова) Л.: Наука, 1972. – 112 с.
2. Петрология палеозойских углей СССР М., Недра, 1975. – 216 с.
3. Микроструктуры витринизированных тканей растений (средний карбон Донбасса) К., Наук. думка. – 1985. – 100 с.
4. Петрография углей СССР. Вещественно-петрографический состав угольных пластов и качество углей основных бассейнов СССР (под ред. И.Б. Волковой) Л.: Недра, 1986. – 248 с.
5. Газоносность и ресурсы метана угольных бассейнов Украины. Изд-во «Вебер» Донецк 2009 ! том – 456 с, 2010 том 2 – 478 с.
6. Визначник решток пале організмів. Вид-во ЛНУ ім. Івана Франка 2007. – 152 с.

Біографія

Народився 8 вересня 1937 р. в селі Запілля Любомльського р-ну Волинської обл. У 1952 р. вступив у Львівський нафтопромисловий технікум на спеціальність “геологія і розвідка нафтових і газових родовищ”. У вересні 1956 р. вступив на геологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка, який закінчив 1961 р. і був скерований на роботу на цей же факультет, кафедру корисних копалин, де працював 1961–1962 рр. на посаді старшого лаборанта. У 1962 р. В. Узіюк переїхав працювати в Артемівську комплексну геологорозвідувальну експедицію тресту “Артемгеологія” Донецької обл. і працював до 1986 р. У 1970 р., захистив дисертацію і отримав диплом кандидата геолого-мінералогічних наук. За час науково-виробничої роботи в Артемівській геологорозвідувальній експедиції опублікував 50 праць. У 1995 р. захистив докторську дисертацію на тему “Формування вугілля і вугільних пластів Південно-західного Донбасу” і отримав диплом доктора геолого-мінералогічних наук. Роботу в ІГГГК НАНУ суміщав з навчальною роботою на геологічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. У 1966 р. В. Узіюку присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника. В 2003 році перейшов на постійну роботу у Львівський національний університет імені Івана Франка на посаду професора кафедри історичної геології та палеонтології. У 2008 р. В. Узіюку присвоєно вчене звання доцента, а в 2011 р. – професора.

Нагороди

Нагороджений медаллю В.І. Лучицького за успіхи в розвідці надр України.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!