ЦІХОНЬ Сергій Іванович

Посада: в.о. завідувача кафедри кафедри геології корисних копалин і геофізики, заступник декана геологічного факультету

Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-36

Електронна пошта: serhii.tsikhon@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: www.researchgate.net

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Фізико-хімічні умови формування гідротермального зруденіння за результатами вивчення флюїдних включень в мінералах; дослідження термоелектричних властивостей мінералів-напівпровідників; розробка комплексу пошуково-оцінювальних критеріїв гідротермального зруденіння; вивчення процесів мінералоутворення в зонах поперечних розломів Українських Карпат

Курси

Вибрані публікації

  1. Кріль С., Бубняк І., Віхоть Ю., Ціхонь С. Особливості полів палеонапружень і тектонічної тріщинуватості у долині ріки Чорна Тиса (Поркулецький, Дуклянський покриви) // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геол. – 2013. – Вип. 27. – С. 122–130.
  2. Ціхонь С.І., Кончаківський І.С. Фізико-хімічні умови і стадійність формування рудопрояву Білий Потік (Рахівський рудний район) // Мінерал. зб. – 2013. – № 63, вип. 2, С.51–63.
  3. Кончаківський І., Ціхонь С., Городечний А. Декрептометрична модель рудопрояву Шуте (Вишківське рудне поле, Закарпаття) // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геол. – 2014. – Вип. – С. 123–131.
  4. Кріль С., Ціхонь С. Фізико-хімічні умови формування арагоніту в жилах крейдових відкладів південно-східної частини Українських Карпат // Науковий вісник НГУ. Вип. 2, Дніпропетровськ, 2014. – С. 23–29;
  5. С. Ціхонь, С. Кріль. Geological objects in Rakhiv region as the basis for the development of the geotourism (Transcarpathian). Геологічні об’єкти Рахівщини як підґрунтя для розвитку геотуризму в регіоні (Закарпаття). // Geo-Carpathians.Potential of the Cognative Tour – 2014. c. 67-76.
  6. Кріль С., Бубняк І., Ціхонь С., Віхоть Ю. Геолого-структурні та мінералого-генетичні особливості кальцитових жил у крейдових відкладах південно-східної частини Українських Карпат // Мінералогія: сьогодення і майбуття. Матеріали восьмих наукових читань імені академіка Євгена Лазаренка (присвячено 150-річчю заснування кафедри мінералогії у Львівському університеті) / Відп. ред. О.Матковський. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 93-96.
  7. Кончаківський І.С., Ціхонь С.І., Степанов В.Б., Серкіз Р.Я. Особливості хлоритів метасоматичних порід Вишківського рудного поля (Закарпаття) // Науковий вісник НГУ. Вип. 6, Дніпропетровськ, 2015. – С. 11–15.
  8. Kril S. Ya., Bubniak I. M., Vikhot Y. M., Tsikhon S. I. Tectonic paleostress fields evolution and calcite veins formation in the southeastern part of the Ukrainian Carpathians during the cenozoic time // Геодинаміка. Вип. 1(20), Львів, 2016. – С. 106–118.

Монографії

  1. Мінерали Українських Карпат. Процеси мінералоутворення / О.Матковський, П.Білоніжка, Д.Возняк, В.Дяків, М.Ковальчук, І.Наумко, І.Попп, В.Семененко, Л.Скакун, Є.Сливко, Н.Словотенко, В.Степанов, С. Ціхонь, С.Кріль, за ред. О.І. Матковського. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 583 с.

Підручники

  1. Ляхов Ю.В., Павлунь М.М., Ціхонь С.І. Геологія корисних копалин. Ч.1. Рудогенез // Підручник. 2012. – 286 с.

Біографія

Народився 17 липня 1974 року в м. Монастириська, Тернопільської обл.
1981–1991 – загальноосвітня середня школа м. Монастириська
1991–1992 – слухач підготовчого відділення геологічного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка
1992–1997 – студент денного відділення геологічного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка
1997–2000 – аспірант геологічного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка
2000–2002 – молодший науковий співробітник НДЧ Львівського національного університету імені Івана Франка
2002 – асистент кафедри корисних копалин Львівського національного університету імені Івана Франка
2004 – захистив кандидатську дисертацію на тему “Фізико-хімічні умови розвитку та зональність гідротермального зруденіння Рахівського рудного району (за результатами термобарогеохімічних і мінералого-фізичних досліджень)”
з 2006 – доцент кафедри геології корисних копалин Львівського національного університету імені Івана Франка

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!