СПІЛЬНИК Галина Василівна

Наукові інтереси

Молюски і стратиграфія крейдових відкладів Рівнинного Криму.

Вибрані публікації

1.Спільник Г.В. Проблеми палеонтологічного обґрунтування стратифікації та кореляції верхньокрейдових відкладів Причорноморсько-Кримської нафтогазоносної провінції. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція аспірантів і студентів. (13-14 травня 2009 р.)
2. Спільник Г. В., Тиха О. М. Макалогічна характеристика верхнькрейдових відкладів Октябрського нафтового родовища (Рівниннмй Крим).Матеріали всеукраїнської студентської наукової конференції Дніпропетровськ-Кривий Ріг 2009 р С. 30–31..
3. Спільник Г.В. Сучасний стан біостратиграфічного вивчення верхньокрейдових відкладів Причорноморсько-Кримської нафтогазоносної області. / Біостратиграфічні, літологічні та палеогеографічні критерії прогнозу і розшуків корисних копалин: Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції, 7–10 жовтня 2010, Чинадієво. – Львів, – 2010. – С. 43–45.

Біографія

Народилась 4 червня 1982 року м. Львів.
У 1999 році закінчила Львівську ЗОШ №91, цього ж року вступила до Львівського національного університету на геологічний факультет де здобула степінь магістра екології і охорони навколишнього середовища.
З 2004 р інженер лабораторії палеонтологічних досліджень кафедри історичної геології та палеонтології геологічного факультету, з 2016 р інженер ІІ категорії міжкафедральної лабораторії стратиграфії провінцій горючих корисних копалин.