ПАВЛЮК Оксана Миколаївна

Телефон (робочий): (032) 239-41-42

Наукові інтереси

Земний магнетизм.

Публікації

1. Піх С.С., Павлюк О.М. Релятивістський опис мезонів у потенціальній моделі//Вісник Львів. ун-ту, сер. фіз., 1998. — Вип. 30. — С. 14-20.
2. Фурман В.В., Павлюк О.М. Особливості моделювання геодинамічних процесів та термодинамічні характеристики глибинних структур Землі//Вісник Львів. ун-ту, сер. геол., 2004. — Вип. 18. — С. 112-136.
3. Pavliuk O.M., Fourman V.V., Bubniak I.M. Education of geologists in Ivan Franko National university of Lviv during field trip for the 1-year students geological faculty//Geoeducational potential of southern and southwestern margin of the Ukrainian craton, Wroclaw, 2006. — S. 25-29.
4. Бубняк І.М. Геологічні практики для іноземних студентів в Україні/Бубняк І.М., Деревська К.І., Павлюк О.М., Солецкі А., Слівінські В.//Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Геологічні пам’ятки — яскраві свідчення еволюції Землі”, 16–20 травня, 2011 р., м. Кам’янець-Подільський — Київ: Національний науково-природничий музей НАН України, 2011. — С. 55–58.
5. Павлюк О.М. Методи регіонального просторово-часового моделювання геомагнітного поля//Матеріали Міжнародної наукової конференції “Геофізичні технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища ” 10-14 жовтня 2011 р., м. Львів // Геодинаміка. — 2011. — 2(11). — С. 23.
6. Вовченко Р.Г. Геофізика в гідрогеології: текст лекцій / Р.Г. Вовченко, О.М. Павлюк — 53 с. (рекомендовано до друку).
7. Дацюк Ю.Р. Математична статистика та обробка геологічної інформації. Навчальна програма та робоча навчальна програма навчальної дисципліни для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання бакалаврів за напрямом підготовки 6.040103„Геологія“, спеціальностями 7.04010301, 8.04010301 „Геологія“, 7.04010306, 8.04010306 „Геохімія і мінералогія“, 7.04010302,
8.04010302 „Гідрогеологія“, 7.04010304, 8.04010304 „Геоінформатика“ геологічного факультету. Укл. Ю.Р. Дацюк, О.М. Павлюк, М.М. Хом’як. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. — 56 с.(рекомендовано до друку).

Біографія

Народилася 20.11.1974, м. Рига, Республіка Латвія. Фізик-теоретик. Закінчила фізичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1997). У 1997-2000 лаборант кафедри теоретичної фізики, технічний редактор “Журнал фізичних досліджень”. З 2000 інженер кафедри фізики Землі геологічного факультету. З 2004 – асистент кафедри фізики Землі. Викладацьку работу розпочала участю у практиках зі студентами-екологами (с. Новий Мізунь, Долинський район, Івано-Франківська обл., 2002). З 2008 вчиться в заочній аспірантурі при Карпатьському віділенні Інституту геофізики імені І.С. Субботіна (наук. кер. д-р фіз.-мат. наук Максимчук В.Ю.).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!