Мисяк Іванна Михайлівна

Наукові інтереси

Рентгенофазовий аналіз;
Петрологія і мінералогія платобазальтів;
Геохімія і мінералогія гідротермальних систем у платобазальтах;
Моделювання фазових рівноваг при кристалізації магм

Вибрані публікації

1. Скакун Л. Місце самородної міді в процесах гідротермального перетворення базальтів Волинської серії / Скакун Л., Мисяк І. // Мінерал. збірник. – 2010. – № 60. – Вип. 2. – С. 75–88.
2. Мисяк І.М. Стадійність гідротермально-метасоматичних перетворень у міденосних базальтах волинської серії / І.М. Мисяк, Л.З. Скакун, Р.Я. Серкіз // Мінер. журн. – 2012. – 34, № 2. – С. 112–118.
3. Скакун Л. Неоднорідність внутрішньої будови та хімічного складу самородної міді Волині / Л. Скакун, І. Мисяк, Я. Косовський, І. Бондаренко, О. Гринченко // Вісник Київського національного університету. Серія Геологія. – 2012. – Вип. 59. – С. 24-26.
4. Мисяк І. Магматична кристалізація і становлення текстур лавових потоків лучичівських та якушівських верств волинської серії / І. Мисяк, Л. Скакун, В. Мельничук // Мінерал. зб. – 2012. – № 62, вип. 2. –С. 111–127.

Біографія

Народилася у м. Львові. У 2008 р. з відзнакою закінчила геологічний факультет ЛНУ імені Івана Франка. 2009-2012рр. – навчання в аспірантурі ЛНУ імені Івана Франка. З 2012 р. – інженер міжкафедральної лабораторії рентгеноструктурного аналізу.