МАТКОВСЬКИЙ Орест Іллярович

Посада: професор кафедри мінералогії, петрографії і геохімії

Науковий ступінь: доктор геолого-мінералогічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-47-00

Електронна пошта: mineral@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Мінералогія України, проблеми загальної і прикладної мінералогії, історія науки

Курси

Публікації

Прикладна мінералогія (співавтор Б.І. Пирогов). Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2002. 286 с.;
Мінерали Українських Карпат (головний редактор і автор): Борати, арсенати, фосфати, молібдати, сульфати, карбонати, органічні мінерали і мінералоїди; Силікати; Процеси мінералоутворення (співавтори П. Білоніжка, Г. Бойко, Д. Возняк, В. Квасниця, І. Наумко, та ін.), Львів: 2003, 340 с.; 2011, 520 с.; 2014, 584 с.;
Генезис мінералів. Підручник (співавтори В.І. Павлишин, С.О. Довгий, 2-е видання), Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2003. 556 с.;
Основи мінералогії України. Підручник (співавтори В. Павлишин, Є. Сливко), Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009, 856 с.;
Російсько-український геологічний словник (співавтори Р. Вовченко, Л. Бохорська, О. Полубічко). Львів, 2011. 704 с.;
Євген Лазаренко – видатна постать ХХ століття (автори і упорядники О. Матковський, П. Білоніжка, В. Павлишин). Львів, 2012, 242 с.

Біографія

Народився17.ХІ.1929, с. Терпилівка нині Підволочиського району Тернопільської області. Закінчив Львівський державний (нині національний) університет імені Івана Франка (1953), навчався в аспірантурі при кафедрі мінералогії університету (1953–1956). Кандидат (1957) і доктор (1975) геолого-мінералогічних наук, доцент (1962), професор (1977). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1983), почесний член Всесоюзного (нині Всеросійського) мінералогічного товариства (1992), заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка (2001), почесний розвідник надр України (2004), почесний член Українського мінералогічного товариства (2006), Академік АН вищої школи України (1993), дійсний член Наукового товариства імені Т. Шевченка (2009). Асистент (1956–1962), доцент (1962–1974), завідувач кафедри мінералогії (1974–1999), декан геологічного факультету (1980–1996), директор Інституту геології та мінералогії золота, кольорових металів і алмазів України (1994–1999), з 1999 професор кафедри мінералогії львівського університету.

Проекти

Держбюджетна тема 2005-2008 ”Фізико-хімічні та онтогенічні моделі в рудоутворюючих системах епітермального, стратиформного та орогенного типів”. Номер державної реєстрації: 0106U001278; Держбюджетна тема 2009-2011 «Мінералого-генетичні моделі гідротермальних процесів, що сприяють формуванню деяких родовищ України». Номер державної реєстрації: 0109U001783;
Держбюджетна тема 2012-2014 Онтогенетичні та фізико-хімічні моделі мінеральних агрегатів як відображення динаміки гідротермальних рудоутворювальних систем Номер державної реєстрації: 0112U001269.

Нагороди

1989 р. Нагороджений медаллю „За заслуги в розвідці надр” Міністерства геології СРСР. 1990 р. Нагороджений орденом „Дружби народів”. 1992 р. Присуджено Диплом Президії і Ради Всесоюзного мінералогічного товариства за науково-популярну книгу „Природные кристаллы Украины”. 1999 р. Нагороджений відомчою заохочувальною відзнакою – медаллю В.І. Лучицького Держкомгеології України. 2001 р. Удостоєний почесного звання „Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка”. 2004 р. Присвоєно звання „Почесний розвідник надр”.2005 р. Відзначений дипломом і медаллю лауреата нагороди Ярослава Мудрого академії наук вищої школи України за навчальний посібник ”Прикладна мінералогія”. 2005 р. Нагороджений медаллю Є.К. Лазаренка за внесок у мінералогію. Спілка геологів України, УМТ. 2005 р. Нагороджений пам’ятним знаком ім. Л.І. Лутугіна за заслуги в розвідці надр ”Державної служби України”. 2008 р. Подяка кабінету міністрів України за багаторічну плідну наукову і науково-організаційну роботу. 2009 р. Удостоєний диплому і медалі лауреата нагороди Святого Володимира академії наук вищої школи України. 2011 р. Нагороджений грамотою Верховної ради України. 2011 р. Удостоєний медалі ”800-річчя заснування Великої Монголії”. 2013 р. Удостоєний медалі ”140-річчя наукового товариства Т.Шевченка”. 2013 р. Відзначений Почесною грамотою Західного наукового центру НАН України.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!