МАР’ЯШ Ігор Михайлович

Посада: завідувач Лабораторії стратиграфічних досліджень, геологічної карти і космоаерометодів

Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералогічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-32

Електронна пошта: ihor.maryash@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Палеонтологія, систематика, онтогенез, палеогеографія, палеоекологія, тафономія головоногих молюсків. Біотратиграфія крейдових відкладів. Стратиграфія мезозою. Палеогеографія осадових басейнів. Седиментологія. Бази даних викопних решток.

Вибрані публікації

1. Мар’яш І. Нові знахідки сеноманських амонітів в околицях Тернополя та їхня біостратиграфічна інтерпретація / І. Мар’яш // Палеонтол. зб. – 2016. – № 48. – С. 39–43.
2. Мар’яш І.М. Перспективи стратифікації відкладів верхнього сеноману західного схилу Українського Щита за головоногими молюсками / І.М. Мар’яш // Проблеми обґрунтування регіональних стратонів фанерозою України: Матеріали XXXVІI сесії Палеонтологічного товариства НАН України (7 – 9 вересня 2016 року). – К., 2016. – С. 59–61.
3. Курепа Я.С. Палеонтологічна характеристика і деталізований стратиграфічний розподіл відкладів верхньої крейди в районі базальтового пасма північно-східної частини Волино-Поділля / Я.С. Курепа, І.М. Мар’яш, І.В. Колосова, А.Д. Шоміна, В.В. Синєгубка, О.Р. Данилів // 40 років Палеонтологічного товариства НАН України: Матеріали XXXVІIІ сесії Палеонтологічного товариства НАН України (23 – 26 травня 2017 року). – К., 2017. – С. 95–97.
4. І. Мар’яш. Нові знахідки сеноманських цефалопод у відслоненні с. Налужжя Тернопільської області та їхня палеогеографічна інтерпретація / Мар’яш І. // Проблеми геології фанерозою України: зб. наук. праць; за ред. Р. Лещуха. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – с. 30–32.
5. Мар’яш І. Результати ревізії туронських амонітів Донбасу та їхня біостратиграфічна інтерпретація / Мар’яш І. // Проблеми геології фанерозою України: зб. наук. праць (Львів, 10 – 12 жовтня 2018 року); за ред. Р. Лещуха. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – с. 83–85.
6. Р.Й. Лещух. Відбитки вічності. Палеонтологічний музей Львівського національного університету імені Івана Франка / Р.Й. Лещух., А.Я. Данилів, І.М. Мар’яш // Всеукр. екологічний науково-популярний журнал «Зелені Карпати». – Карпатський біосферний заповідник. Рахів, – № 1–4. – 2018. С. 122-125. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cbr.nature.org.ua/zk/zk2018.pdf
7. Мар’яш І. М. Знахідки сеноманських головоногих молюсків у новому місцезнаходженні у смт Муровані Курилівці Вінницької обл. (південно-східне Волино-Поділля) / Мар’яш І. М. Козловський Р.В. // Палеонтологічні дослідження Доно-Дніпровського прогину: матеріали міжнародної наукової конференції та XXXІX сесії Палеонтологічного товариства НАН України. – Київ, 2019. – С. 45–46.
8. Мар’яш І. Нове місцезнаходження середньосеноманських головоногих в околицях с. Жеребилівка та їхня біостратиграфічна інтерпретація / Мар’яш І. Козловський Р. // Проблеми фанерозою України: збірник наук. праць за ред. Р. Й. Лещуха. – Львів, 2019. С. 56–58.

Біографія

2001–2006 – навчання на геологічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка.
2006–2009 – навчання в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка.
2009 – інженер IIІ категорії НДЧ.
2011–2016 – інженер II категорії кафедри історичної геології та палеонтології.
2013 – захист кандидатської дисертації на тему «Стратиграфія і головоногі молюски верхньокрейдових відкладів Волино-Поділля».
2016–2019 – завідувач міжкафедральної лабораторії стратиграфії провінцій горючих копалин геологічного факультету.
2017–2019 – доцент кафедри історичної геології та палеонтології за сумісництвом.
З 2020 – завідувач лабораторії стратиграфічних досліджень, геологічної карти і космоаерометодів.

 

Проекти

2011–2014, 2020 членство в оргкомітеті, а 2015-2019 – вчений секретар щорічної Всеукраїнської наукової конференції «Проблеми геології фанерозою України», з 2015 – у складі редколегії збірника матеріалів цієї конференції.

З 2015 – членство в редколегії “Палеонтологічного збірника”.

Нагороди

Відзнака імені Леоніда Констатиненка 2016.

PalSIRP – Sepkoski Grant 2019.