ХАРКЕВИЧ Володимир Васильович

Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (мобільний): (097) 228-49-60

Наукові інтереси

Підземна вода

Курси

Вибрані публікації

В. Харкевич. Роль алювіальних відкладів як порового колектора прісних підземних вод на Заході України (Львівщина). Вісник Львівського університету. Серія геологічна. 2015. Випуск 29.

Біографія

ХАРКЕВИЧ Володимир Васильович (19.04.1947, с. Соснівка, Лунинецький р-н, Брест. обл.) – канд. геол.-мінерал. наук (Закономірності локалізації і мінералого-геохімічні особливості стронцієвого зруденіння в сірчаних родовищах Передкарпаття в зв’язку з їх комплексним використанням, 1982). Закінчив геол. ф-т Львів. ун-ту (1969). В своїй практичній і науковій діяльності займався попередньою розвідкою гельвинового зруденіння Житковичського інтрузивного горсту Прип’ятської западини (ст.-техн.геол., інж.-геол. Житковичської ГРП “Белгеолгідротрест”, 1969-70); інженерною геологією при проектуванні об’єктів легкої промисловості України (інж.геол. ДПІ-5, 1972); організацією та проведенням моніторингу грунтових вод на осушувальних системах західних областей України (інж.-геол. Львів. ГГМЕ, 1973); типізацією сірчаних руд родовищ Передкарпаття (ст.інж.-геол, м.н.с., ст.н.с. НДЧ Львів. ун-ту, 1974-83); питаннями удосконалення технології підземної виплавки сірки, гірських робіт на сірчаних родовищах, технології видобутку і переробки сірчаних руд, охорони надр і геологічного середовища при експлуатації родовищ самородної сірки (ст.н.с., зав. лаб. ВНДПІ “Сірка”, 1984-92); оцінкою впливу на навколишнє природне середовище при проектуванні об’єктів комунального господарства (нач. групи “Львівдіпрокомунбуд”); геолого-екологічними дослідженнями в районі Червоноградського гірничо-промислового району, Стинавського нафтового родовища, Трускавецького родовища мінеральних вод “Нафтуся” та ін., створенням автоматизованих баз даних геоекологічних даних (нач. загону КЕГП ДГП “Західукргеологія”, 1993-96). З 1997 – провідний гідрогеолог по екологічних роботах ДП “Західукргеологія” і по сумісництву (з 2001 по 2010) – доц. каф. екол. та інж. геол. і гідрогеології геол. ф-ту. З 21 грудня 2010 р. основне місце роботи – Львівський національний університет імені Івана Франка.

Нагороди

Медаль В.І. Лучицького

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!