БІЛОНІЖКА Петро Михайлович

Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-00

Електронна пошта: mineral@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Мінералогія і геохімія родовищ калійних солей Передкарпаття, шаруваті силікати осадових порід, геохімія окремих елементів, геохімія ізотопів, історія науки тощо.

Курси

Вибрані публікації

Монографія “Геохімія біосфери” П.М.Білоніжка

Понад 350 наукових праць, в тому числі монографії, довідково-інформаційні і довідково-бібліографічні видання: ”Мінерали Українських Карпат. Оксиды, гидроксиды, хлориды, йодиды, фториды” (соавт. В. В. Грицик, О. М. Ивантишина и др. Киев, 1995. 137 с.); ”Борати, арсенати, фосфати, молібдати, сульфати, карбонати, органічні мінерали і мінералоїди” (співавт. О. І. Матковський, Г. Ю. Бойко та ін. Львів, 2003. 344 с.); ”Силікати” (співавт. О. Матковський, В. Квасниця та ін. Львів, 2011. 520 с); ”Процеси мінералоутворення” (співавт. О. Матковський, Д. Возняк та ін. Львів, 2014. 584 с.); ”Євген Лазаренко – вчений, педагог, громадський діяч” (Львів, 2002. 38 с.); ”Академік Євген Лазаренко. Нарис про життєвий і творчий шлях, спогади, фотоальбом” (співавт. і упоряд. О. Матковський, В. Павлишин. Львів, 2005. 304 с.); ”Євген Лазаренко – видатна постать ХХ століття (співавт. і упоряд. О. Матковський, В. Павлишин. Львів, 2012. 242 с.); ”Кафедра мінералогії Львівського національного університету імені Івана Франка (1864–2004)” (співавт. О. Матковський, Л. Скакун, Є. Сливко. Львів, 2004. 136 с.); ”Геологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1945–2005)” (співавт. О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко. Львів, 2008. 375 с.) та його друге, доповнене і перероблене видання (1945–2010). (Львів, 2010. 518 с.); Орест Матковський: учений, педагог, організатор науки та освіти (до 80-річчя від дня народження) (співавт. Є. Сливко, Б. Манчур, Л. Ланчак, Л. Яриш. Львів, 2009. 152 с.) та друге доповнене видання (до 85-річчя від дня народження. Львів, 2014. 204 с.); Геохімічні закономірності формування родовищ калійних солей Передкарпаття (Львів, 2017. 228 с); Нариси з мінералогії Гірського Криму (межиріччя Бодраку і Качі) (Львів, 2017. 166 с.); Геохімія біосфери (Львів, 2018. 182 с.); Ангеліна Андріївна Ясинська (співавт. О. Матковський, І. Наумко, Є. Сливко) (Львів, 2019. 62 с.).

Наукова біографія

Народився 28 травня 1935 р. в с. Вишнівчик Пермишлянського району Львівської обл. Закінчив геологічний факультет Львівського університету у 1958 році. Впродовж 1958–1959 років – лаборант Інституту геології корисних копалин АН УРСР; 1959–1960 – інженер-геолог НДЧ Львівського університету; 1960–1977 – молодший науковий співробітник Проблемної геохімічної лабораторії; з 1977 – доцент кафедри мінералогії Львівського університету (1999–2000 в.о. завідувача кафедри).

Учасник численних міжнародних, всесоюзних, республіканських, всеукраїнський наукових форумів і урочистих академій; учений секретар Львівського геологічного товариства (1976–1996); член методичної комісії (1996–2000), Вченої ради геологічного факультету Львівського університету (1990–2013), редколегій Мінералогічного збірника (з 1990), Енциклопедії Львівського університету (2002–2014), Видавничої ради Львівського університету (з 2006), відповідальний секретар Вісника Львівського університету. Сер. геол. (з 1998), член (1990), дійсний член (2002), член Президії (2008–2018), заступник голови геологічної комісії (1992) НТШ, член (1970), почесний член (2006) УМТ та ін.

Нагороди

Подяки Львівського університету (1985, 1995, 2001, 2003, 2005, 2007, 2010, 2015),
Львівської обласної державної адміністрації (2013), Львівської обласної організації профспілки (2015), Президії Наукового товариства ім. Т. Шевченка (2015), Грамота Львівської обласної ради, Почесна грамота Західного наукового центру НАН України і МОН України; медалі – ”Ветеран праці”, ”20 років відродження НТШ в Україні”, ”140 років НТШ”, ”800 років заснування великої Монголії”, медаль імені ”Лазаренка Є.К.”.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!