БЕКЕША Сергій Миколайович

Посада: доцент кафедри мінералогії, петрографії і геохімії

Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-00

Електронна пошта: serhii.bekesha@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: www.researchgate.net

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Кристаломорфологія алмазів та проблеми алмазоносності території України.

Курси

Вибрані публікації

Близько 110 наукових праць. Типы спектров фотолюминесценции алмазов Якутии // Минералогический сборник Львовского университета. – 1986, №40, – вып.1. – С.32-38. (Соавторы: З.В. Бартошинский и др.) Газовые примеси в алмазах Якутии // Минералогический сборник Львовского университета. – 1987, №41, – вып.1. – С.25-32. (Соавторы: З.В. Бартошинский и др.). Морфологія та оптичні властивості алмазних кубів та тетрагексаедрів із кімберлітів // Мінералогічний збірник Львівського університету імені Івана Франка. – 2003. – №53, вип.1-2. – С.15-34. (Співавтори: З.В. Бартошинський, Т.Г. Винниченко, І.В. Побережська).
Патент України на винахід ”Спосіб сортування алмазів” (1997, співавтори Бартошинський З.В., та ін.)

Біографія

Народився 28 липня 1953 р. Закінчив геологічний факультет Львівського державного університету І. Франка у 1979 році, аспірантуру кафедри мінералогії у 1986. У 1987 році захистив кандидатську дисертацію «Связь кристалломорфологии природных алмазов с их некоторыми физическими особенностями». Упродовж 1979-1983 років працював на посаді інженера, 1987-1994 – старший науковий співробітник НДЧ Львівського університету, 1994-1996 – начальник польової аналітичної лабораторії, головний мінералог АТ «Еклогіт» у Красноярську; 1997-1999 – провідний науковий співробітник НДЧ, доцент кафедри мінералогії Львівського університету, 2000-2002 – старший науковий співробітник НДЧ Львівського університету; з 2003 – старший науковий співробітник Інституту геології і геохімії горючих копалин НАНУ. 2005-2009 – мінералог гірсько-рудного підприємства ”Катока” (Ангола); з 2011 – доцент кафедри мінералогії.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!