Навчальний план

Галузь знань – 0401 Природничі науки
Напрям підготовки – Геохімія і мінералогія (7.04010306)

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Генетична мінералогія 32 16 2:1 Іспит
Геохімія ізотопів 32 16 2:1 Іспит
Літогенез 28 1,8:0 Іспит
Методи петрологічних досліджень 16 32 1:2 Залік
Мінералогія осадових порід 28 14 1,8:0,9 Іспит
Науково-дослідний практикум зі спеціалізації
Науково-дослідний практикум зі спеціалізації
16 0:1 Залік
Охорона праці в галузі 6 8 0,4:0,5 Іспит
Петрологія 32 2:0 Залік
Рентгенофазний аналіз гірських порід та руд 28 14 1,8:0,9 Диф. залік
Рудна мінералогія 32 2:0 Іспит
Технологічна мінералогія 28 14 1,8:0,9 Іспит
Шліховий аналіз 28 15 1,8:0,9 Іспит
Стадіальний аналіз 32 2:0 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Літогенез 30 1,9:0 Залік
Науково-дослідний практикум зі спеціалізації
Науково-дослідний практикум зі спеціалізації
32 0:2 Диф. залік
Рентгенофазний аналіз гірських порід та руд 30 15 1,9:0,9 Залік
Шліховий аналіз 28 15 1,8:0,9 Залік