Навчальний план (напрям – геологія)

Галузь знань – 0401 Природничі науки
Напрям підготовки – геологія 8.04010301

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Геологічні формації нижнього докембрію 28 1,8:0 Іспит
Геологія докембрію 32 2:0 Залік
Геологія каустобіолітів 32 2:0 Залік
Геотектоніка 32 16 2:1 Іспит
Економічна геологія 32 2:0 Залік
Металогенія 32 16 2:1 Іспит
Мінерально-сировинна база України
Мінерально-сировинна база України
60 30 3,8:1,9 Іспит
Науково-дослідний практикум зі спеціалізації
Науково-дослідний практикум зі спеціалізації
Науково-дослідний практикум зі спеціалізації
16 0:1 Залік
Науково-дослідний практикум зі спеціалізації
Науково-дослідний практикум зі спеціалізації
16 0:1 Залік
Охорона праці в галузі 6 8 0,4:0,5 Іспит
Стратиграфія нафтогазоносних провінцій 28 14 1,8:0,9 Іспит
Термодинаміка природніх процесів 32 2:0 Іспит
Геологія нафти і газу 28 1,8:0 Диф. залік

10-й семестр