Навчальний план

Галузь знань – 0401 Природничі науки
Напрям підготовки – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 6.040106

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ до фаху 32 16 2:1 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Інформатика і системологія 32 0:2 Залік
Метеорологія і кліматологія 32 32 2:2 Іспит

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Інформатика і системологія 32 0:2 Залік