Навчальний план

Галузь знань – 0401 Природничі науки
Напрям підготовки – геологія 6.040103

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Загальна геологія 32 32 2:2 Іспит
Інформатика 32 0:2 Залік
Палеонтологія 32 32 2:2 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Загальна геологія 32 32 2:2 Іспит
Палеонтологія 32 32 2:2 Іспит
Топографія 16 16 1:1 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Комп’ютерна графіка в геології 32 0:2 Залік
Кристалографія 32 32 2:2 Іспит
Мінералогія 32 32 2:2 Залік
Основи геофізики 32 32 2:2 Іспит
Структурна геологія та геокартування 32 32 2:2 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Мінералогія 32 32 2:2 Іспит
Основи геофізики 32 32 2:2 Іспит
Структурна геологія та геокартування 32 32 2:2 Іспит

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Геоінформаційні технології в геології 16 32 1:2 Залік
Геоморфологія з основами четвертинної геології 16 16 1:1 Залік
Кристалооптика 16 16 1:1 Іспит
Методи геофізичних досліджень в геології 32 32 2:2 Залік
Методи мінералогічних досліджень 32 16 2:1 Іспит
Основи гідрогеології та інженерної геології 32 32 2:2 Іспит
Петрографія 32 32 2:2 Залік
Українська мова (за професійним спрямуванням) 5 25 0,3:1,6 Іспит

6-й семестр

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вчення про формації 32 2:0 Іспит
Геоінформаційні технології в екології 16 32 1:2 Немає
Геологія родовищ корисних копалин 32 32 2:2 Іспит
Літофаціальний аналіз 16 16 1:1 Іспит
Основи геохімії 48 16 3:1 Іспит
Регіональна геологія 16 32 1:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Геологічна інтерпретація геофізичних даних
Геохімія довкілля
Динаміка підземних вод
Дистанційні методи дослідження Землі
32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Історія природознавства
Комп’ютерна картографія
Методи літологічних досліджень
Термобарогеохімія
32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Основи петрології
Прикладна мінералогія
32 2:0 Іспит
Дисципліна на вибір 4:Гемологія
Палеогеографія
Спеціальна інженерна геологія
64 4:0 Залік
Методи і види геологічної зйомки 64 4:0 Іспит

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Геоінформаційні технології в екології 16 32 1:2 Іспит
Комплексування пошукових геофізичних методів 32 2:0 Залік