Міжкафедральна лабораторія стратиграфії провінцій горючих копалин

 • Про лабораторію
 • Співробітники
Лабораторія створена у 2016 р. з метою якісної підготовки студентів освітнього рівня бакалавр та магістр, а також для надання кваліфікованої допомоги особам, які проходять на факультеті освітньо-науковий чи науковий рівень підготовки.

Основними завданнями Лабораторії є:

 • допомога викладачам та студентам у проведенні навчального і наукового процесу, який пов’язаний зі стратиграфічними, палеонтологічними методами дослідження, методами прогнозування горючих корисних копалин, створення банків даних нафтогазоносних стратиграфічних розрізів і відповідної фауни;
 • сприяння проведенню наукових досліджень аспірантам згідно тематики їхніх дисертацій;
 • допомога у проведенні методичних і наукових семінарів;

 • Відповідно до покладених на неї основних завдань здійснює такі функції:

 • допомога в організації навчального процесу, позааудиторної і самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання;
 • методичне забезпечення використання технічних і дидактичних засобів навчання викладачами і студентами;
 • забезпечення індивідуальної роботи викладачів, аспірантів і студентів, консультацій науково-педагогічних працівників;
 • До штату лабораторії завідувач лабораторії, інженер ІІ категорії, старший лаборант.

  e-mail: ielspcm.lab.geology@lnu.edu.ua

  Співробітники

  завідувачМАР’ЯШ Ігор Михайловичзавідувач
  інженер 2 категоріїСПІЛЬНИК Галина Василівнаінженер 2 категорії
  старший лаборантТУЗЯК Ярина Мирославівнастарший лаборант