Геофізичні дослідження та моделювання фізичних полів Землі

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Геологічний факультет, кафедра фізики Землі
Четверта наукова конференція

Геофізичні дослідження та моделювання фізичних полів Землі

(з міжнародною участю)

11-13 жовтня 2018 р., с.Верхнє Синьовидне, Сколівський р-н, Львівська обл., Україна

Назви секцій
1. Геофізика – історія та розвиток
2. Теорія фізичних полів Землі
3. Теорія та практика тектонофізичних досліджень
4. Геоінформатика та моделювання в геології
5. Геофізичні методи дослідження проблем довкілля
6. Методи пошукової та польової геофізики

Основні робочі мови конференції – українська, англійська.
Наукова програма конференції включає усні та стендові доповіді

Організаційний комітет

Голова:
Гладишевський Р.Є – проректор з наукової роботи

Заступник голови оргкомітету:

Павлунь М.М. – декан геологічного факультету

Члени оргкомітету
Альохін В.І. – професор, ДонНТУ (за згодою)
Шеменда А. – професор, Вроцлавський університет, м.Вроцлав, Польща (за згодою)
Солецькі А. – професор, Вроцлавський університет, м. Вроцлав, Польща.
Вага Д. – професор університета м. Найробі, Кенія.
Ребецький Ю.Л. – доктор фіз.-мат. наук, інститут фізики Землі, РАН, м. Москва, Росія.
Гінтов О.Б. – професор, інститут геофізики НАНУ, м. Київ.
Максимчук В.Ю. – професор, директор Карпатського відділення інституту геофізики НАНУ, м. Львів.
Марчук М.В. – завідувач відділу механіки тонкостінних елементів конструкцій Інституту прикладних проблем механіки і математики НАНУ, м. Львів.
Петровський О.П. – доктор фіз.-мат. наук, завідувач кафедри польової нафто-газової геофізики Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.
Шевченко А.В. – начальник Західно-Української геофізичної розвідувальної експедиції державного геофізичного підприємства “Укргеофізика”.
Фурман В.В. – в.о. завідувача кафедри фізики Землі.
Скакун Л.З. – в.о. завідувача кафедри мінералогії.
Волошин П.К. – в.о. завідувача кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології.

Секретар оргкомітету:
Дацюк Ю.Р. – асистент кафедри фізики Землі.

Місце проведення та проживання – база практик геологічного факультету ЛНУ ім.І.Франка в смт. Верхнє Синьовидне.

Реєстрація та проживання
Реєстраційний внесок для учасників з України складає 20 Євро, а для інших – 40 євро. Оплата включає:
– участь в усіх засіданнях конференції;
– отримання усіх друкованих матеріалів конференції;
– перерва на каву протягом засідань;
– транспортні послуги на проживання;
– загальна програма екскурсій.

Харчування окремо оплачується за рахунок учасника

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА ТА ТЕЗИ
1. Назва тез
2. Перелік авторів,повне ім’я та регалії
3. Адреса (поштова, телефон, факс, E-mail address)
4. Секція доповіді
5. Форма доповіді (усна, стендова)
6. Текст доповіді: 4 повних сторінки (A4, 12 size, Roman News, All borders – 2,5 cm; Summary < 300 words, key words, 10 size)

Термін подачі заявки на участь в конференції: 19/07/2018
Термін подачі тексту тез доповідей: 31/08/2018

Реєстраційну форму та текст доповідей надсилайте на електронну скриньку
yudat@ukr.net

Для детальної інформації звертайтесь:
Фурман В.В, Грушевcького,4, Геологічний факультет, м.Львів
Телефон +380 (32) 239-46-99, 239-45-88